Cikkek, tanulmányok

Szerzői jog mindenkinek
Szerkesztette: dr. Legeza Dénes
Szerzők: dr. Csősz Gergely, dr. Gondol Daniella, dr. habil. Grad-Gyenge Anikó PhD, dr. Hepp Nóra, dr. Horváth Katalin, dr. Lábody Péter, dr. Legeza Dénes PhD, dr. Lendvai Zsófia PhD, dr. habil. Mezei Péter PhD, dr. Nagy Balázs LLM, dr. Takács Nóra Emese, dr. Timár Adrienn, dr. Zugh Kinga.
Budapest, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2017.
Terjedelem: 364 oldal, 78 db képpel, 23 db szemléltető ábrával
ISBN: 9789639157828

/A kiadvány a borítóra kattintva letölthető/

 

A szerző neve

A tanulmány címe

Dr. Munkácsi Péter 

Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából)

A közös jogkezelők által alkalmazott szerzői jogdíjak szerepe az audiovizuális szektorban
(ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY)

FÜGGELÉK
"A közös jogkezelők által alkalmazott szerzői jogdíjak szerepe az audiovizuális szektorban" című tanulmányhoz

 

Részlet az InfoSoc irányelv végrehajtásáról szóló IviR tanulmányból:
a jogokra és korlátozásokra vonatkozó fejezet

 

Cikkek, publikációk

A szerző neve

A cikk címe

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle füzete

Harkai István

Szerzői jog mindenkinek – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala új kiadványa

2017. december

Ferge Zsigmond

Médialejátszók és online megosztóplatformok, avagy hogyan értelmezte az Európai Bíróság a nyilvánossághoz közvetítés fogalmát a Stichting Brein, szerzői jogok jogosultjainak érdekeit védő alapítvány kontra Jack Frederik Wullems-, valamint a Ziggo BV és XS4ALL Internet BV-ügyben hozott ítéletében

2017. október

Grad-Gyenge Anikó

A jogsértésért való felelősség vagy a nyilvánossághoz közvetítési jog új határai

2017. október

Recenzió: Legeza Dénes

Paul Torremans (szerk.): Copyright Law – A Handbook of Contemporary Research. Edward Elgar, Cheltenham, UK–Northampton, USA, 2007; ISBN 978 1 84542 487 9

2017. október

 

Tóth Andrea Katalin

Szerzői jogi reform az Európai Unióban: a 2016. szeptemberi javaslatcsomag

2017. augusztus

Ujhelyi Dávid

Értem a viccet, csak nem szeretem, avagy van-e szükség paródiakivételre a magyar szerzői jogban?

2017. június

Ferge Zsigmond

Kiterjed-e a haszonkölcsönzés 2006/115 irányelv értelmében vett fogalma – a nyomtatott művek haszonkölcsönzésének jellemzőihez hasonló feltételek mellett – valamely könyv digitális formájú többszörözött példányának a haszonkölcsönzésére?

2017. április

Legeza Dénes

Az akadémiai pályadíj és a színházi drámajutalom szerzői jogi kérdései

2017. április

Recenzió: Legeza Dénes

Michel Vivant (szerk.): European Case Law on Infringements of Intellectual Property Rights. Bruylant, Bruxelles, 2016; ISBN 9782802751533

2017. április

Ferge Zsigmond

A szerzői jog által védett zenei mű nyilvános wifihálózaton keresztül történő letöltésre való rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos felelősség kérdéseinek tisztázása

2017. április

Szabó János

Szoftverek szerzői joga – nyílt forráskódú szoftverek felhasználási szerződései

2017. április

Recenzió: Ujhelyi Dávid

Mezei Péter: Jogkimerülés a szerzői jogban. Médiatudományi Intézet, Budapest, 2016; ISBN: 978-615-5302-16-9

2017. április

Ferge Zsigmond

A számítógépi programok jogi védelme – a számítógépi programok „használt” másolatainak nem eredeti adathordozókon történő értékesítése

2017. április

Sándor Eszter Anita

A digitális könyv és az elektronikus kölcsönzés

2016. december

Harkai István

Rekonstruált műemlékek szerzői jogi aspektusból

2016. december

Nemessányi Zoltán – Ujhelyi Dávid

Breaking the news? A kiegészítő (szerzői) jog szerepe és megítélése

2016. december

Viltsek Anna

A kiadói szerződések jogi szabályozásával kapcsolatos kérdések

2016. október

Horváth Attila

A szellemi alkotások jogának története, a szerzői jogi védelem kialakulása, a jogalkotás kezdetei Magyarországon

2016. augusztus

Horváth Katalin

Az etikus hacker szerzői jogi kockázatai

2016. augusztus

Tóth Andrea Katalin

Az európai szerzői jogi harmonizáció és a territorialitás kérdése

2016. augusztus

Legeza Dénes

A munkaviszonyban létrehozott művek joggyakorlata napjainkban

2016. június

Harkai István

„Hozzáférés megtagadva” – a weboldalak blokkolása mint a jogérvényesítés lehetséges eszköze – II. rész

2016. június

Recenzió: Ujhelyi Dávid

Abraham Bell – Gideon Parchomovsky: Reinventing Copyright and Patent (A szerzői jog és a szabadalom újrafeltalálása). Michigan Law Review, 113. évf., 2014, p. 231–278.

2016. április

Recenzió: Mezei Péter

Grad-Gyenge Anikó: Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete – különös tekintettel a médiajogi és szerzői jogi rendelkezésekre. Médiatudományi Könyvtár 17., Médiatudományi Intézet, Budapest, 2015; ISBN 978 615 5302 13 8

2016. április

Bándi Gergely

A zeneművek átdolgozásának kérdései

2016. április

Takó Sándor

A drónok alkotói célú felhasználásának szerzői jogi kérdései

2016. április

Harkai István

„Hozzáférés megtagadva” – a weboldalak blokkolása mint a jogérvényesítés lehetséges eszköze – I. rész

2016. április

Tóth Andrea Katalin

A linkelés jelene és jövője az Egyesült Államok és az Európai Unió joggyakorlata alapján

2016. február

Recenzió: Osman Péter

Bevezetés a szerzői jogba. Jegyzet az alapfokú szerzői jogi tanfolyamhoz. SZTNH, 2015; ISBN 978-963-9157-79-8

2015. december

Ujhelyi Dávid

Megjegyzések a büntető törvénykönyv szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése tényállásához

2015. december

Mezei Péter

A digitális jogkimerülés határai az Európai Unióban és az Egyesült Államokban – I. rész

2015. október

Legeza Dénes

A plágium kérdéséhez: az utánnyomástól az etikai eljárásig

2015. augusztus

Tattay Levente

A szerzői jog versenyképességre gyakorolt hatása az Európai Unióban

2015. augusztus

Mezei Péter

A jogkimerülés intézményének a kialakulása és fejlődése az Európai Unió szerzői jogában

2015. augusztus

Timár Adrienn

Filmvászonhősök a szellemi tulajdon labirintusában: a filmipar XXI. századi jogi kihívásai a „character merchandising” területén

2015. április

Ujvári Petra

„Divatjog a kifutón” – a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemitulajdon-jogok tükrében

2015. április

Nyirő Márton – Berki-Süle Margit

Az illegális zeneletöltés társadalmi és szakmai megítélése egy legális zenehallgatást támogató termék, a Deezer piaci lehetőségein keresztül

2015. április

Recenzió: Osman Péter

A szerzői jog gyakorlati kérdései. Válogatás a Szerzői Jogi Szakértői Testület szakvéleményeiből (2010–2013) fennállásának 130. évfordulója alkalmából. SZTNH, 2014; ISBN 978-963-9157-76-7

2015. február

 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület Tanulmányai a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról. A Szerzői Jogi Szakértő Testület Tanulmánya az audiovizuális ágazat és kulturális örökség intézményeivel kapcsolatban.

2014. december

Hajdú Dóra

A magáncélú másolásra tekintettel fizetett díjak egyes értelmezési kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

2014 december

Dr. Ujhelyi Dávid

A szerzői jog célja és emberképe a szellemi alkotásokat megalapozó elméletek tükrében

2014. október

 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület Tanulmányai a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról. A magáncélú másolás kompenzációjával foglalkozó SZTNH-SZJSZT-munkacsoport megállapításai és javaslatai.

2014. október

 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület tanulmányai a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról. A Szerzői Jogi Szakértő Testület UGC-munkacsoportjának beszámolója a felhasználók által generált tartalom szerzői jogi kérdéseivel kapcsolatban)

2014. augusztus

Schwertner Nikolett Beatrix

A zeneművek szerzői jogi szabályozása egy zeneszerző szemszögéből

2014. június

 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület tanulmányai a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról. Szakértői elemzés a szerzői jogi jogérvényesítésről

2014. június

 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület tanulmányai a szerzői jog digitális világhoz való alkalmazkodásáról. A tartalom országhatárokon átnyúló hozzáférhetővé tétele - a kulturális örökséghez való hozzáférés

2014. április

Dr. Legeza Dénes

Egy paragrafus margójára- adalékok a munkaviszonyban létrehozott művek szabályozásához

2014. április

Mezei Péter

A jogkimerülés intézményének kialakulása és fejlődése az Egyesült Államokban

2014. április

Faludi Gábor-Kabai Eszter

A lényegtelenné vált CISAC-ügy margójára

2014. február

Dr. Takó Sándor

A filmkészítés folyamatát övező polgári jogi kérdések Magyarországon és az Egyesült Államokban, különös tekintettel a szerzői jogra

2014. február

Dr. Tarr Péter

Beszerezhetetlenné vált, ismét kapható könyvek - Digitálisan pótolt, "hiánycikk-könyvek" a XX.százaból

2013. december

Dr.Ujhelyi Dávid

Válságjelek és megoldásaik a digitális szerzői jogban

2013. december

Gyertyánfy Péter

A szerzői jog bírói gyakorlata 2006-tól: a jogok keletkezése, forgalmuk; a személyhez fűződő jogok

2013. június

Dr. Liber Ádám

A közvetítő szolgáltatók felelőssége a szellemi tulajdon megsértéséért az Európai Unióban

2013. június

Gyertyánfy Péter

A szerzői jog bírói gyakorlata 2006-tól:a szerzők személye; a többszerzős művek

2013 április

Gyertyánfy Péter

A szerzői jog bírói gyakorlata 2006-tól: a szerzői jogi törvény hatálya

2012 december

Grad-Gyenge Anikó

Magyar árvák valahol Európában

2012 december

Legeza Dénes István

"Segítsük az árvákat" -útmutató az árva művek egyes felhasználásaihoz

2012. október

Gyertyánfy Péter

A szerzői jog bírói gyakorlata 2006-tól: a védelem tárgya és a mű egysége

2012. augusztus

Dr. Grad- Gyenge Anikó

A védelmiidő-irányelv módosításáról szóló szabályok átültetése a magyar jogba

2012. augusztus

Mezei Péter

A fájlcsere retorikája- gondolatok egy álvita margójára

2012. április

Faludi Gábor- Gyenge Anikó

A nyilvánossághoz közvetítési (előadási jog) értelmezése az Európai Bíróság gyakorlatában

2012. február

Dr. Barta Judit

Építészeti alkotások szerzői jogi védelme és a gazdasági reklámozás némely összefüggései megtörtént esetek kapcsán

2011. december

Faludi Gábor- Gyenge Anikó

A fájlmegosztás -hazai és uniós szemmel

2011. december

Dr. Sarkady Ildikó

A médiajog szerzői jogi megközelítése

2011. december

Dr. Kardos Andrea-Dr. Szilágyi Dorottya

Szellemi alkotások büntetőjogi védelme- I.rész

2011. december

Dr. Hepp Nóra

A formatervezési-mintaoltalom szerzői jogi megközelítése

2011. október

Mezei Péter

A szerzői jog jövője (is) a tét - gondolatok a Google Books könyvdigitalizálási projektről

2011. október

Scholz Ildikó

Eredetiség és átdolgozások a zeneművek körében

2011. június

Mezei Péter

Mit hozott 2010 a fájlcserélőknek?

2011. február

Békés Gergely - Mezei Péter

A sampling megítélése a magyar szerzői jogban

2010. december

Dr. Pogácsás Anett

Szerzői jog újratöltve

2010. december

Veréb Viola

Digitális könyvtárak Európában - szerzői jogi szemmel

2010. december

Kovács Gabriella

Folytatódik a küzdelem az illegális letöltések ellen

2010. október

Adolf Dietz

A szerzői jog szabályozása az orosz Polgári Törvénykönyv új, IV. Részében egy fontos, ugyanakkor részben problematikus törvényi szabályozás

2010. október

Lovas Lilla Júlia

A szoftver jogi oltalma: a számítógépi programalkotások szabadalmazhatósága összehasonlító jogi megközelítésben - II. rész

2010. június

Lovas Lilla Júlia

A szoftver jogi oltalma: a számítógépi programalkotások szabadalmazhatósága összehasonlító jogi megközelítésben - I. rész

2010. április

Mezei Péter - Németh László

Mozgásban a fájlmegosztók - Nagyedik generációs fájlcserélés a láthatáron?

2010. április

Dr. Gyertyánfy Péter

Tévúton az európai zenei közös jogkezelés

2009. december

Dr. Tarr Péter

Az információ értéke az információs társadalomban

2009. október

Dr. Fodor Klaudia Franciska

A digitális magáncélú másolás kompenzációjának lehetőségei

2009. augusztus

Hepp Nóra

Keresőmotor: egy újabb fejezet a szerzői jog szabályozásán belül

2009. április

Gyenge Anikó

"Érted haragszom, nem ellened" - néhány gondolat a védelmi idő meghosszabbításáról

2009. február

Mezei Péter

Mitől fair a fair? Szerzői művek felhasználása a fair use-teszt fényében

2008. december

Munkácsi Péter

A TRIPS. megállapodás az Európai Bíróság döntéseiben - II. rész. Közösségi hatáskörök és a TRIPS-megállapodás a közös kereskedelempolitika terén

2008. október

Kiss Zoltán

A könyvkiadás és könyvkereskedelem a szellemitulajdon-védelem célkeresztjében

2008. augusztus

Mezei Péter

Digitális sampling az amerikai szerzői jogban - Sírba szálltok, "groove robbers"?

2008. június

Lendvai Zsófia

Szerzői jog az ókorban

2008. június

Dr. Pogácsás Anett

A holland közös jogkezelési modell néhány tanulsága

2008. április

Hepp Nóra

A "kis számok törvényének" diadala a hatékony közös jogkezelés fokozásáért a közös jogkezelő szervezetekről szóló osztrák törvényben

2008. február

Dr. Gyenge Anikó

Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra - II. rész

2007. október

Dr. Gyenge Anikó

Archívumok egy új világban: a digitalizáció hatásai a könyvtárakra - I. rész

2007. augusztus

Dr. Papp Tibor LL.M

Titkos adatszerzés és nemzetközi együttműködés a szoftverek jogosulatlan letöltésének és telepítésének bizonyítása körében

2007. augusztus

Spránitz Gergely

Digitális tartalmak szerzői jogi védelme online környezetben - II. rész

2007. augusztus

Spránitz Gergely

Digitális tartalmak szerzői jogi védelme online környezetben - I. rész

2007. június

Dr. Horváth Gyöngyi

Az igazságügyi szakértői tevékenység egyes kérdései a szerzői és szomszédos jogok, valamint az iparjogvédelem területén

2007. június

Dr. Sár Csaba

A szerzői jog kihívásai a XXI. században

2007. május

Dr. Munkácsi Péter

"Még broadcastingnak hívták ..." - aktuális fejlemények a rádió- és televíziószervezetek szomszédos jogi védelmét érintő nemzetközi szerződéstervezetről

2007. május

Pogácsás Anett

Szerzők és műveik a meggyőzés szolgálatában - reklámalkotók és reklámarcok

2007. április

Dr. Munkácsi Péter

A TRIPS-megállapodás az Európai Bíróság döntéseiben. I. rész: a TRIPS-megállapodás közvetlen hatálya a közösségi jogban

2007. február

Jukka Liedes

A szerzői jog időszerű kérdései az Európai Unióban és nemzetközi szinten

2006. december

Dr. Kiss Zoltán

Az önkéntes műnyilvántartás jogi szabályozása - nemzetközi és magyarországi előzmények

2006. június

Pogácsás Anett

A televíziózásban az információs társadalom hatására felmerülő egyes szerzői jogi kérdések - II. rész

2006. június

Pogácsás Anett

A televíziózásban az információs társadalom hatására felmerülő egyes szerzői jogi kérdések - I. rész

2006. április

Dr. Munkácsi Péter

1996 után - aktualitások az adatbázisok nemzetközi szintű siu generis védelméről II. rész: Az európai adatbázis-irányelv értékelése

2006. február

Dr. Gyenge Anikó - Dr. Békés Gergely

A Digital Rights Management szerzői jogi természetéről

2006. február

Part Krisztina

Jogdíjak - jól csengő muzsika a szerző füleinek, avagy lehet-e egy szerkesztő is szerző?

2005. október

Kulcsár Eszter

A követő jog nemzetközi és európai uniós szabályozásának alakulása - II. rész

2005. augusztus

Dudás Ágnes

A szoftver szerzői jogi védelme - 2. rész

2005. június

Kulcsár Eszter

A követő jog nemzetközi és európai uniós szabályozásának alakulása - I. rész

2005. június

Dudás Ágnes

A szoftver szerzői jogi védelme - 1. rész

2005. április

Gyenge Anikó

A szerzői mű ára - díjak az egyedi felhasználási szerződésekben 2. rész

2005. február

Gyenge Anikó

A szerzői mű ára - díjak az egyedi felhasználási szerződésekben 1. rész

2004. december

Dr. Bodó Gergely

A mű integritásának sérelme építészeti aspektusban

2004. augusztus

dr. Kiss Zoltán

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításának főbb kérdései

2004. február

Gyenge Anikó

Alkotmányossági kérdések a szerzői jogban

2003. október

dr. Munkácsi Péter

"Bohémélet" Luxemburgban - Két felvonás a közösségi jogi hátrányos megkülönböztetés tilalma és a szerzői jog viszonyához a "Ricordi"-eset kapcsán

2003. június

dr. Financsek Zsuzsanna

A nemzetközi trendek hatása a filmekre vonatkozó magyar szerzői jogi szabályozás alakulására

2003. április

dr. Tosics Nóra

A szerzői jog nemzeti, nemzetközi és regionális kimerülésének kérdései

2003. február

dr. Zachar Balázs

Internetes zenefelhasználás az elmúlt évek jogeseteinek tükrében

2002. december

dr. Faludi Gábor

Az elektronikus kereskedelmi törvény, valamint a szerzői jogi és iparjogvédelmi szabályok kapcsolata

2002. október

dr. Munkácsi Péter

1996 után - aktualitások az adatbázisok nemzetközi szintű védelméről. I rész: Az európai tagállamok joggyakorlata

2002. augusztus

dr. Tóth Péter

A digitális könyvtár és a szerzői jog

2002. június

Gyenge Anikó

Zeneművek átdolgozása a szerzői jogban

2002. június

dr. Békés Gergely

A magáncélú másolás néhány kérdése - szomszédos jogi szemmel

2002. április

dr. Jörg Reinbothe

A szerzői jog perspektívái Európában

2002. február

dr. Békés Gergely

Előadóművészi jogok internetes környezetben

2001. október

dr. Munkácsi Péter

Az audiovizuális előadások védelméről tervezett nemzetközi szerződés

2001. augusztus

dr. Faludi Gábor

Az adattár szerzői jogi védelme

2001. augusztus

dr. Kiss Zoltán

A vagyoni hátrány megállapítása szerzői és szomszédos jogok megsértése miatt indított eljárásokban

2001. június

dr. Kiss Zoltán

Áfa- és kulturálisjárulék-fizetési kötelezettség közös jogkezelés körében nyújtott szolgáltatás esetén

2001. április

dr. Munkácsi Péter

Műholdas műsorsugárzás és vezeték útján történő továbbközvetítés az európai joggyakorlatban; gondolatok az "Egeda"-jogeset kapcsán

2000. október