Formatervezésiminta-oltalom

Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta.

Formatervezési mintának minősül valamely ipari, vagy kézműipari árucikk egészének vagy részének a megjelenése,

Magyarország területére érvényes formatervezésiminta-oltalom a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt lefolytatott, a jogszabályban előírt eljárás eredményeképpen keletkezik.

A mintaoltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart.  A mintaoltalom további öt-öt éves időtartamra legfeljebb négyszer újítható meg. Megújítás esetén az újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejárati napját követő nappal kezdődik.

A mintaoltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve, hogy a hasznosításra másnak engedélyt adjon.

A mintaoltalmi bejelentést a mintaoltalom megadásának napját követően bárki megtekintheti és annak iratairól díj ellenében másolatot kaphat.