Eljárás menete

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló eljárás

A tanúsítvány megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (Hivatal) benyújtott bejelentéssel indul meg.

A bejelentés benyújtását követő két hónapon belül külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni. A bejelentési díj megfizetésének elmulasztása a szabadalmi eljárás során alkalmazott jogkövetkezménnyel, a bejelentés visszavontnak tekintésével jár.
A bejelentési nap elismerését követően sor kerül a bejelentésről szóló hatósági tájékoztatás közzétételére, majd a Hivatal elvégzi a bejelentés vizsgálatát.

A Hivatal megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a közösségi rendeletekben (469/2009/EK és 1610/96/EK) meghatározott követelményeknek. További alkalmazandó jogszabályok az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról  és a  26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról .

A Hivatal vizsgálata kiterjed arra is, hogy a bejelentő által megjelölt termékre adtak-e már tanúsítványt Magyarországon, illetve, hogy a tanúsítvány alapjául szolgáló forgalomba hozatali engedély az első forgalomba hozatali engedélynek minősül-e. Az eljárás során a bejelentés nem változtatható meg úgy, hogy a tanúsítvány más termékre, más forgalomba hozatali engedélyre vagy más alapszabadalomra vonatkozzon, mint amelyet a bejelentés benyújtásakor megjelöltek.