Nemleges megállapítás

Nemleges megállapítás

 

Aki attól tart, hogy ellene szabadalombitorlás miatt eljárást indítanak, az eljárás megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik valamely, általa megjelölt szabadalomba.

 

A nemleges megállapításra irányuló kérelmet csak egy szabadalom tekintetében lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás leírását és rajzát, valamint a megjelölt szabadalmat.

A nemleges megállapítási kérelemre meghatározott díjat kell fizetni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a nemleges megállapítási kérelemmel kapcsolatban írásbeli előkészítés után, általában nyilvános szóbeli tárgyalás alapján, három tagú tanácsban határoz arról, hogy a nemleges megállapítási kérelemnek helyt ad-e, vagy a kérelmet elutasítja-e.

A nemleges megállapítási eljárás költségeit a kérelmező viseli.

A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre vagy eljárásra vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak.

A nemleges eljárás joggyakorlata a módszertani útmutatóból ismerhető meg.