Jogszabályok

Magyar jogszabályok
Nemzetközi jogszabályok
Európai uniós Jogszabályok
Archívum

Magyar jogszabályok

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről

Nemzetközi jogszabályok

Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
(Kihirdette az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás
(Kihirdette az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv
(Kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény)

2009. évi XXVI. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat