Mivel fordulhat hozzánk?

A Hivatal az alábbi területeken látja el a szerzői joggal kapcsolatos feladatait:

A Hivatal látja el a hazánkban működő jogkezelő szervezetek felügyeletét és vezeti közhiteles nyilvántartásukat, valamint közreműködik a díjszabásaik jóváhagyására irányuló eljárásokban. 

A Hivatal önkéntes műnyilvántartást vezet. A mű önkéntes műnyilvántartása vétele szerzői jogi védelmet nem keletkeztet, de a szerzőség bizonyítását egy esetleges jogérvényesítési eljárás során megkönnyítheti.

A Hivatal működteti a Szerzői Jogi Szakértő Testület titkárságát. A Szerzői Jogi Szakértő Testület a bíróságok, hatóságok és más személyek megkeresésére szakvéleményt készít, melyben szerzői jogi jellegű ténykérdések eldöntésével könnyíti meg a jogérvényesítést.

A Hivatal engedélyezi az árva művek felhasználását. Az árva művek azon művek, amelyek jogosultja a felkutatása érdekében tett lépések ellenére ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik és ezért a jogszerű felhasználásuk akadályba ütközik. A Hivatal az általa felhasználni engedélyezett árva művekről nyilvántartást vezet, és kutatási adatbázist szolgáltat, valamint továbbítja az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU irányelv alapján a hazai jogba átültetett, az ún. kedvezményezett intézmények általi felhasználásokra irányuló kérelmeket az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala felé.