K+F minősítés

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI törvény) rendelkezései alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) látja el a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat. Ezen feladatkör egyrészt a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezett előzetes minősítési eljárás lefolytatását jelenti, másrészt az SZTNH szakértőként közreműködik olyan szakkérdések eldöntésében, amelyek egyes tevékenységek kutatás-fejlesztéskénti minősítését érintik.

Az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján az SZTNH minősíti a vállalkozásoknál folyó kutatás-fejlesztési tevékenységnek vélt projektet vagy projektrészt.  Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. Ha az adózó a K+F tevékenység minősítését is igénylő feltételes adó-megállapítási kérelmet terjeszt elő, kötelezően csatolnia kell az SZTNH előzetes minősítést tartalmazó határozatának másolati példányát.

A törvényi szintű rendelkezések végrehajtását, továbbá az ehhez szükséges részletszabályokat az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II.1.) Korm. rendelethatározza meg.

Az előzetes minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 3/2012. (II.1.) KIM rendelet határozza meg.

A minősítési eljárásért, az arány-meghatározás iránti kérelemért és a saját tevékenység megállapítása iránti kérelemért fizetendő díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (kérelmező neve és amennyiben képviselő jár el az ügyben, a képviselő neve is) és a rendeltetés (K+F minősítés) feltüntetésével.

Az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatását, a hatósági tevékenység átláthatóságát a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója biztosítja.

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti kérelem elektronikus úton - a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatás igénybevételével történő bejelentkezést követően - az SZTNH által erre a célra rendszeresített  elektronikus űrlap használatával küldhető be. Személyes, illetve postai úton történő benyújtás esetén a  "Minősítési eljárás iránti kérelem" c. űrlap az alábbi címen nyújtható be:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Kutatási-fejlesztési és Innovációs Osztály
1438 Budapest, Pf. 415.

A KFI törvény az önkéntes előzetes minősítés lehetőségén túlmenően lehetővé teszi, hogy az adóhatóság, más hatóságok, illetve a bíróságok az SZTNH-t rendeljék ki szakértőként olyan szakkérdések eldöntése kapcsán, amelyek a tevékenység kutatás-fejlesztésnek való minősítését érintik. Ezen túlmenően a hivatal harmadik személyek megkeresésére is készít szakvéleményt, amelyről részletesebb tájékoztatást itt olvashat.

A minősítési rendszer értékelése

Elkészült és 2014 februárjában napvilágra került a minősítési rendszer bevezetése óta eltelt mintegy 20 hónap tapasztalatait, eredményeit összegző értékelési jelentés, melyet a Deloitte Magyarország készített az SZTNH és az NGM megbízásából. "A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése: a bevezetés tapasztalatai" című jelentés teljes terjedelmében letölthető a következő címről: http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Ertekelesi_jelentes_FINAL_1_2014febr12.pdf