Közbeszerzés

Közbeszerzés

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH; a 2011. január 1-jei névváltozás előtt: Magyar Szabadalmi Hivatal) költségvetési szervként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja értelmében ajánlatkérőnek minősül.

Az SZTNH a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az általa lefolytatott közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat az alábbi csoportosításban teszi közzé honlapján:

Aktuális közbeszerzések:

 

Korábbi közzétételek: