ECP projektek

Az Európai Együttműködési Program és az ECP projektek

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: EUIPO) 2016. és 2020. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervének (Strategic Plan) egyik fő célkitűzése a tagállamok és az EUIPO közötti kooperáció elmélyítése számos olyan projekt keretében, amelyek az Európai Unió valamennyi tagállamának érdekét szolgálják, különösen a tagállami szellemitulajdon-védelmi hivatalok által alkalmazott joggyakorlat és eszközök egységesítésének elősegítése tekintetében a védjegy-, illetve a formatervezésiminta-oltalom területén.      

A fenti célkitűzéssel összhangban az Európai Együttműködési Program (a továbbiakban: ECP) ​​összefogja a tagállami hivatalok és az EUIPO közötti együttműködés korábbi eredményeit, illetve előirányozza a kooperáció kiterjesztését további, a tagállamok és az EUIPO számára egyaránt kiemelkedő jelentőségű szakmai kérdéseket érintő területekre.     

Az ECP keretein belül indult projektek – többek között - a tagállamok képviselőinek részvételével működő szakmai munkacsoportok tevékenysége által valósulnak meg. A munkacsoportok célja olyan közös gyakorlat és olyan közös eszközök kijelölése, megfogalmazása, kidolgozása, amelyek hozzájárulnak a tagállami és az európai uniós joggyakorlat közötti egyenetlenségek kiküszöböléséhez, a harmonizált joggyakorlat kialakításához.

Az EUIPO az ECP keretében meghatározott egyes projekteket – az általuk megvalósítani kívánt célkitűzések alapján - öt csoportba osztotta a következők szerint:

ECP1: Az Együttműködési Alap (Cooperation Fund; a továbbiakban: CF) megvalósítása, és megszilárdítása

ECP2: A CF már meglévő eszközeinek fejlesztése

ECP3: Új eszközök bevezetése

ECP4: Gyakorlatok és szolgáltatások megosztása

ECP5: A hálózat támogatása.

Az ECP3 projekt keretében elkészültek a védjegy-, illetve a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásának megkönnyítésére szolgáló magyar nyelvű videós segédletek.

A videók megtekinthetők az alábbi internetes címeken:

  • védjegy:

https://www.youtube.com/watch?v=cgCGO1YMUR8&feature=youtu.be  

  • formatervezési minta:

https://youtu.be/XwMd4mk5cGs