Egyéb eljárások

A kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos egyéb eljárások

A tanúsítvány megszűnése és újra érvénybe helyezése

A Hivatal a tanúsítvány megszűnését határozattal állapítja meg, kivéve, ha a megszűnésre a tanúsítvány időtartamának lejárta miatt kerül sor; a tanúsítvány megszűnésének megállapítását és újra érvénybe helyezését bejegyzi a nyilvántartásba, illetve a tanúsítvány-lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást közöl hivatalos lapjában.

A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítása

A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás tekintetében alapvetően a szabadalmak megsemmisítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A tanúsítvány érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárásban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala háromtagú tanácsban eljárva, írásbeli előkészítés után, szóbeli tárgyalás alapján határoz, kivéve, ha az alapszabadalom megszűnt a jogszabályban meghatározott oltalmi idejének lejárta előtt, illetve, ha az alapszabadalmat megsemmisítik az eljárás - az általános szabályoktól eltérően - hivatalból is megindítható; ebben az esetben az érvénytelenség megállapítására szóbeli tárgyalás mellőzésével és tanács megalakítása nélkül kerül sor. E két esetben az érvénytelenség megállapítására okot adó jogcímek bekövetkeztéről a Hivatalnak hivatalos tudomása van és az érvénytelenség minden külön mérlegelés nélkül megállapítható.

A tanúsítvánnyal kapcsolatban indított nemleges megállapítási eljárás

A nemleges megállapítási eljárásokra az Szt. szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A tanúsítvány értelmezése

A tanúsítvány értelmezése tárgyában a Hivatal - az eljáró bíróság vagy egyéb hatóság megkeresésére - szakvéleményt ad; a szakvéleményt a tanúsítvány, a szabadalmi leírás és a forgalomba hozatali engedély összevetése alapján készíti el a Hivatal.
A tanúsítvány megadása tárgyában hozott érdemi határozatok, valamint az eljárás félbeszakadását megállapító, az eljárást felfüggesztő és a nyilvántartásba vagy a szabadalmi lajstromba való bejegyzés alapjául szolgáló határozatok ellen megváltoztatási kérelemmel lehet élni az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról  (XI. fejezete) alapján; a szabadalmi perekre irányadó szabályok is megfelelően alkalmazandók a tanúsítványokra.