Értelmezés

Ha a mintaoltalmi leírás értelmezése kérdésében vita támad, az eljáró bíróság vagy egyéb hatóság megkeresésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakvéleményt ad.

A leírás értelmezése ügyében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala három tagú tanácsban jár el.

Az eljárás részletei a szabadalmi módszertani útmutatóból ismerhető meg - annak értelemszerű alkalmazásával.