Gyakran ismétlődő kérdések

Vizsgálja-e a Hivatal a használati mintaoltalmi bejelentések újdonságát?

Nem. Az engedélyezési eljárásban a Hivatal a minta újdonságát, illetve a feltalálói lépés meglétét még abban az esetben sem kifogásolhatja, ha azok hiányára utaló bizonyítékok az elbíráló rendelkezésére állnak, például harmadik fél által benyújtott dokumentumok formájában. Ez persze nem jelenti azt, hogy azok a minták is oltalmazhatóak melyek nem újak, illetve nem alapulnak feltalálói lépésen. Ezeknek a szempontoknak a vizsgálatára azonban az engedélyezési eljárást követően kerül sor, amennyiben a mintával szemben ellenérdekű fél megsemmisítési eljárást kezdeményez.

Lehet-e észrevételt tenni a használati mintaoltalmi bejelentésekkel szemben?

Nem. Mivel a Hivatal csak az engedélyezést követően hozza nyilvánosságra a bejelentések tartalmát, így azt harmadik személy is csak akkor ismerheti meg. Ebből következik, hogy az engedélyezési eljárás során észrevételnek nincs helye. Amennyiben harmadik személy olyan dokumentumok birtokába jut, amelynek ismeretében a minta nem oltalmazható, azokat az engedélyezést követően megsemmisítési eljárásban tudja érvényesíteni.

Lehet-e több műszaki megoldást egy bejelentésben oltalmazni?

Nem. Egy bejelentésben csak egy minta oltalmát lehet kérni. Amennyiben a bejelentésben mégis több minta oltalmát igényelték, a bejelentő a Hivatal felhívására, vagy saját kezdeményezésből bejelentését megoszthatja.

Kell-e kivonatot mellékelni a használati mintaoltalmi bejelentésekhez?

Nem. A mintaoltalmi bejelentések megadásakor a főigénypont és a jellemző ábra kerül meghirdetésre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában, a Szabadalmi Közlöny és védjegyértesítőben.

Kell-e rajzokat csatolni a mintaoltalmi bejelentéshez?

Igen. Mivel a mintaoltalmi bejelentés minden esetben valamely tárgy kialakítására, szerkezetére, vagy részeinek elrendezésére kell vonatkozzon, rajzok csatolása minden esetben szükséges. A rajzokat a műszaki rajz szabályai szerint kell elkészíteni, azzal az eltéréssel, hogy azokon méretjelöléseket nem szabad feltüntetni. Ugyanakkor az egyes ábrákat ábraszámozással és a leírásban is szereplő hivatkozási jelekkel kell ellátni.