Osztályozás

A Locarnoi Megállapodás
Az Osztályozás alkalmazása
Az Osztályozás felülvizsgálata és kiadásai
DesignClass

 

A Locarnoi Megállapodás

A Párizsi Uniós Egyezmény tagállamainak képviselői 1968-ban egy, a svájci Locarno városában tartott diplomáciai konferencia keretében létrehozták az ipari minták nemzetközi osztályozásának rendszerét, a Locarnoi Osztályozást.

A Locarnoi osztályozás az alábbiakat foglalja magában:

  • az osztályok és alosztályok listáját;
  • az ipari mintának minősülő termékek betűrend szerinti felsorolását;
  • magyarázó jegyzeteket.

 

Az eredeti osztályok és alosztályok listáját a Locarnoi Megállapodásba foglalták, annak elfogadásával egyidejűleg.

A Locarnoi Megállapodás egyúttal létrehozta a Szakértői Bizottságot, melyben minden tagállam képviselteti magát. A Megállapodás értelmében a Szakértői Bizottság feladata az osztályozás felülvizsgálata, módosítása és kiegészítése, illetve annak biztosítása, hogy az elvégzett módosítások következtében továbbra is fennálljon az Osztályozás három fő összetevőjének (osztályok és alosztályok listája, termékek betűrend szerinti listája, magyarázó jegyzetek) összhangja.

 

Az Osztályozás alkalmazása

A Locarnoi Osztályozás „önmagában ügyviteli jellegű”, így nem kötelezi a külön unió országait abban a tekintetben, hogy milyen legyen az országban a minta oltalmának jellege és terjedelme (Locarnoi Megállapodás, 2. cikk (1) bekezdés).

A Megállapodás értelmében az egyes tagállamok hatóságai kötelesek a minták bejelentési vagy lajstromozási, valamint közzétételi irataiban feltüntetni azon osztályok és alosztályok számát, amelyekbe a mintát megtestesítő termékek tartoznak (2. cikk (3) bekezdés).

A tagállamok hatóságain túl a Szellemi Tulajdon Oltalmának Afrikai Szervezete (OAPI), az Afrikai Regionális Iparjogvédelmi Szervezet (ARIPO), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatal (BOIP), valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) szintén a Locarnoi Osztályozást alkalmazza nyilvántartásaiban és hivatalos közzétételi felületein.

 

Az Osztályozás felülvizsgálata és kiadásai

A Locarnoi Osztályozás több alkalommal felülvizsgálatra került a Szakértői Bizottság által. A jelenlegi (tizennegyedik) kiadás magában foglalja az összes 2022-ben, illetve azt megelőzően eszközölt módosítást. Összesen 32 osztályt és 240 alosztályt tartalmaz, a szükségesnek ítélt esetekben magyarázatokkal. A termékek betűrend szerinti listája 5332 angol nyelvű bejegyzést tartalmaz, melyek az egyes osztályokban elfoglalt helyüktől függetlenül, ABC-sorrend szerint jelennek meg, akárcsak az egyes osztályokon és alosztályokon belül.

Az Osztályozás autentikus verziói angol és francia nyelven a WIPO Nemzetközi Irodája által, online kerülnek közzétételre.

A 14. kiadás 2023. január 1-jén lépett hatályba, felváltva a korábbi kiadásokat.

Jelenleg a Megállapodás 14. kiadását kell alkalmazni.

A Locarnoi osztályozás 14. kiadása (magyar, angol és francia nyelven):
http://classifications.sztnh.gov.hu/locarno/index.htm 

A Locarnoi osztályozás 14. kiadása (angol és francia nyelven):
http://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub

 

DesignClass

A DesignClass a termékmegjelölések Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által létrehozott online kereső-felülete, melynek célja, hogy a felhasználók a Harmonizált Adatbázisban megtalálhassák a termékükre leginkább megfelelő megjelölést.

A kereső, amelyet a TMClass mintájára alkottak meg, magában foglalja a termékmegjelölések harmonizált adatbázisát (HDBPI = harmonised database of product indications).

A termékmegjelölések harmonizált adatbázisát folyamatosan frissítik a piac és a felhasználók igényeit figyelembe véve. Ezt a frissítést egy háromhavonta lezajló felülvizsgálat során végzi el az EUIPO az összes harmonizált hivatal osztályozási szakértőinek közreműködésével. Jelenleg 41 szellemi tulajdoni hivatal, beleértve tizenhárom, Európai Unión kívüli hivatalt, vesz részt a Harmonizált Adatbázis gondozásában (köztük a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is).

Az adatbázis megközelítőleg 13.000 megjelölést tartalmaz és magában foglalja a Locarnoi Osztályozás terminológiáját, továbbá számos, nemzeti hatóságok által előzetesen jóváhagyott megnevezést. A DesignClass segítségével a felhasználók jelenleg 29 nyelven kereshetik, illetve fordíthatják le termékmegjelöléseiket.

A DesignClass az alábbi weboldalon érhető el:

http://euipo.europa.eu/designclass/