Nemzetközi jogszabályok

Magyar jogszabályok
Nemzetközi jogszabályok
Európai uniós jogszabályok
Archívum

Magyar jogszabályok

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről

Nemzetközi jogszabályok

Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
(Kihirdette az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás
(Kihirdette az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv
(Kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény)

2009. évi XXVI. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz és az ahhoz kapcsolódó Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat

Védjegyjogi Szerződés
(Kihirdette az 1999. évi LXXXII. törvény)

A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás
(Kihirdette az 1983/1. Nemzetközi Szerződés)

A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodás

Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés
(Kihirdette a 2008. évi LX. törvény)

Európai uniós jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A Bizottság 2868/95/EK rendelete a közösségi védjegyről szóló 40/94/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról

A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

A Bizottság 216/96/EK rendelete (1996. február 5.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) fellebbezési tanácsainak eljárási szabályzatáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 Rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (kodifikált szöveg)

A Bizottság (EU) 2018/626 Végrehajtási Rendelete (2018. március 5.) az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az (EU) 2017/1431 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 Irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről