Eljárás menete

A használati minta engedélyezési eljárás menete

Az engedélyezési eljárás megindításához kérelmet, a minta leírását és az ezekkel kapcsolatos egyéb mellékleteket kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtani, valamint meg kell fizetni a külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat.

A bejelentést az alábbi jogszabálynak 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól megfelelően kell elkészíteni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az eljárás során alaki és érdemi vizsgálatot végez, a vizsgálat azonban nem terjed ki az újdonság és a feltalálói lépés vizsgálatára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az eljárás során csupán vélelmezi a minta újdonságát, valamint azt, hogy a minta feltalálói lépés eredményeképpen jött létre, és amennyiben a bejelentés az 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról  egyéb előírásainak megfelel, a mintára mintaoltalmat ad.

Az eljárás lefolytatását részletesen a módszertani útmutató tartalmazza.