Bejelentés benyújtása

A bejelentés benyújtása

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala átvevő hivatalként jár el a Szerződés keretein belül benyújtott bejelentések esetében, amelyek legalább egy bejelentője magyar állampolgár, illetve amelyek legalább egy bejelentőjének lakóhelye vagy székhelye belföldön van. A bejelentés benyújtható a WIPO (World Intellectual Property Organization / Szellemi Tulajdon Világszervezete) Nemzetközi Irodájánál Genfben és az Európai Szabadalmi Hivatalnál Hágában, Münchenben vagy Berlinben is.

A bejelentést a Szerződésben előírt alaki követelményeknek megfelelően és a Szerződésben előírt módon, az illetékes - a bejelentő által választott - kutatási szervnél elfogadott nyelvek egyikén kell benyújtani.

A nemzetközi bejelentésnek tartalmaznia kell bejelentési kérelmet, leírást, igényponto(ka)t, kivonatot, és szükség esetén rajzo(ka)t 3-3 példányban.

A nemzetközi bejelentést angol, német, francia, és magyar nyelvek, a kérelmet angol, német, francia nyelvek valamelyikén lehet benyújtani

Magyarországon a bejelentő választhat, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnál vagy a Visegrádi Szabadalmi Intézetnél kívánja elvégeztetni a kutatást.  Amennyiben bejelentő az Európai Szabadalmi Hivatalt választja, a bejelentést angol, német vagy francia nyelvek valamelyikén kell benyújtania. Abban az esetben ha a bejelentést magyar nyelven tették meg bejelentés átvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani a fordítást az említett nyelvek valamelyikén. Ha a Visegrádi Szabadalmi Intézetnél kívánja elvégeztetni a kutatást, akkor a bejelentést angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani. A magyar nyelven benyújtott bejelentés fordítását a közzétételhez ilyen esetben is be kell nyújtani az átvevő hivatalhoz az elsőbbségi naptól számított 14 hónapon belül  bármely olyan nyelven, amelyet az átvevő hivatal közzétételi nyelvek közül elfogad.

A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításáért külön jogszabályban meghatározott továbbítási díjat, valamint a Szerződésben meghatározott nemzetközi illetéket és kutatási illetéket kell fizetni. A nemzetközi bejelentési és kutatási illetékek összegéről, valamint a megfizetésükre vonatkozó előírásokról az SZTNH elnökének tájékoztatója tartalmaz részletes felvilágosítást.

A bejelentés nemzetközi kutatási szervhez való továbbítását követően a nemzetközi szakasz során a bejelentő az átvevő hivatallal vagy közvetlenül a nemzetközi irodával tarthatja a kapcsolatot.

A nemzeti szakaszokba való belépés után a bejelentőnek kizárólag a nemzeti hivatalokkal kell tartani a kapcsolatot.