Közérdekű adatok

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/index.html?lang=HU&service=EPIPLISTA közpénzek felhasználásának, a köztulajdon használatának nyilvánossága, átláthatóbbá tétele és ellenőrzésének bővítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH), mint Magyarország szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kormányzati főhivatala számára alapvető fontosságú érték.

Az információszabadság, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog a lényege, hogy az állami, közfeladatot ellátó szerveknél keletkezett, feladatkörükkel összefüggő információk, adatok nyilvánosak. Az információszabadság célja, hogy az állampolgárok megismerhessék az állam működését és a közpénzek felhasználását.

Az információszabadság két nagy területet ölel fel:

  • elsődlegesen azt célozza, hogy az állami szervek, így az SZTNH is minél több információt osszanak meg magukról és a működésükről a honlapjukon (kötelező közzététel),
  • másodlagosan, ha bizonyos információk nem érhetők el, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bárki az SZTNH-hoz fordulhasson adatmegismerés céljából (közérdekű adatigénylés).

Közérdekű adatnak az SZTNH kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok minősülnek. Közérdekből nyilvános adatnak minősül minden olyan további adat (pl. személyes adat, szellemi tulajdonjog által védett adat), amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Kötelezően közzéteendő adatok

Az SZTNH működésével és közpénzfelhasználásával kapcsolatos nyilvánosság biztosítása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetének szabályai alapján a törvény 1. számú mellékletében szereplő adatokat az ott meghatározott szerkezetben közzéteszi az SZTNH szervezetére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat (általános közzétételi lista).

Ezen túlmenően a rá vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az SZTNH közzéteszi az egyéb közérdekű adatokat is (különös közzétételi listák). Az SZTNH egyedi közzétételi listával nem rendelkezik.

 

Általános közzétételi lista

Különös közzétételi lista

Közérdekű adatigénylés

Amennyiben egy információt, közérdekű adatot sem jelen oldalon, sem az SZTNH honlapjának más oldalán nem találna meg, úgy közérdekű adatigényléssel fordulhat az SZTNH-hoz.

A közérdekű adatigénylés benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos részletes információkat ide kattintva érheti el.

Közadat-újrahasznosítás

A közadat-újrahasznosítás, másnéven a közszféra információinak további felhasználása alatt az SZTNH adatvagyonába tartozó, tevékenységével, feladatellátásával összefüggő közérdekű adatainak magánszervezetek, és -személyek általi hasznosítása értendő, amely történhet kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból is. Erre jellemzően az SZTNH és az adathasznosító közötti megállapodás megkötését követően, és díjfizetés ellenében van lehetőség.