Nizzai

Nizzai Osztályozás

A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodást (röviden: Megállapodás) a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások osztályozására az 1957. június 15-i nizzai diplomáciai konferencián hozták létre. A Megállapodást 1967-ben Stockholmban és 1977-ben Genfben felülvizsgálták. A Megállapodás módosítására 1979-ben került sor.

A Megállapodás 45 osztályt (34 áru- és 11 szolgáltatási osztály) tartalmaz, amely felsorolja mindazokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában védjegyoltalom kérhető. A Megállapodás magában foglal továbbá egy betűrendes jegyzéket is mintegy tízezer ismert árufajtáról és ezer féle szolgáltatásról.

Mindegyik osztályhoz tartozik egy fejezetcím (heading), amely összefoglalja az adott osztályba tartozó áru- vagy szolgáltatási kört. A védjegybejelentés árujegyzékének kialakítása során az általános kifejezéseket - beleértve a nizzai osztályozás fejezetcímeiben szereplő általános fogalmakat - úgy kell értelmezni, hogy azokba a kifejezés szó szerinti jelentése által egyértelműen jelölt áruk és szolgáltatások tartoznak.

 

Nem megfelelő kifejezések (PDF)

Jelenleg a Megállapodás 12. kiadását kell alkalmazni.