Használatiminta-oltalom

Használati mintaoltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás  ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Mintának minősül a berendezés és a több - egymással kapcsolatban lévő - eszközből álló rendszer is, nem tartozik azonban a minta fogalmába különösen a termék esztétikai kialakítása, a növényfajta, a vegyi termék és a keverék.

A használatiminta-oltalom a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt lefolytatott, a jogszabályban előírt eljárás eredményeképpen keletkezik. A használatiminta-oltalmi bejelentés alaki és érdemi követelmények szerinti együttes vizsgálata az oltalom megadása céljából indított eljárás része, melyet a Hivatal a bejelentő külön erre vonatkozó kérelme nélkül elvégez. A használatiminta-oltalmi bejelentések vizsgálatával kapcsolatos joggyakorlat a módszertani útmutatóból ismerhető meg.

Az oltalmi idő 10 év, ezt követően a használati minta közkinccsé válik. Az oltalom fenntartásához évente fenntartási díjat kell fizetni.

A mintaoltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve, hogy a hasznosításra másnak engedélyt adjon.

Magyarországon érvényes használatiminta-oltalmat lehet szerezni a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított nemzetközi bejelentéssel is.

A használatiminta-oltalmi bejelentést a mintaoltalom megadásának meghirdetését követően bárki megtekintheti és annak iratairól díj ellenében másolatot kaphat.