Topográfiaoltalom

Topográfiaoltalom

 

Hatályos jogszabály: 19/1991. (XII.28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

 

Mi a topográfiaoltalom?

 

A csúcstechnikában kiemelkedő szerepet játszó mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának biztosít jogi oltalmat. Az oltalom a topográfia tulajdonosát védi a jogosulatlan utánzásoktól és segíti előnyös piaci helyzetének megteremtését.

 

Milyen topográfiára szerezhető oltalom?

 

Arra a topográfiára szerezhető oltalom,

  • amely saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotáskor nem volt használatos az iparban,
  • olyan szokásos részekből áll, amelyek elrendezése eredeti.

 

Ki szerezhet oltalmat a topográfiára?

 

A szerző vagy jogutódja.

 

Mire jogosít fel a topográfiaoltalom?

 

Az oltalom alatt álló topográfiát kizárólag az oltalom tulajdonosa hasznosíthatja, illetőleg az, akinek a hasznosításra engedélyt (licenciát) adott.

 

Hogyan szerezhető topográfiaoltalom?

 

  • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott topográfiaoltalmi bejelentéssel.
  • Külföldi bejelentők nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján jogosultak az oltalomra.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban külföldi személy -nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában- köteles képviselőt megbízni.
Kötelező képviseletet Magyarországon szabadalmi ügyvivők vagy ügyvédek láthatnak el.

Hazai bejelentőknek nem kötelező képviselőt megbízni, de szükség esetén a bejelentés elkészítésében a szabadalmi ügyvivők nyújtanak segítséget.

 

Milyen formai követelményeknek kell megfeleljen a beadvány?

 

A formai követelményekről a 19/1991. (XII.28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól tájékoztat.

 

Hogyan lehet magyar bejelentés alapján külföldön topográfiaoltalmat szerezni?

 

  • Hazai bejelentők nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján jogosultak az oltalomra.

Esetenként a magyar bejelentőknek is képviselővel kell rendelkezniük a külföldi hivatalok előtti eljárásokban.

 

Mit tehet a topográfiaoltalom jogosultja jogainak megsértése esetén?

 

Topográfiaoltalom bitorlása miatt pert indíthat a bíróság előtt, követelheti a bitorlás megállapítását, a bitorlás abbahagyását, a bitorlótól elégtételt, a jogosulatlanul elért haszon visszatéritését, a bitorlásra használt eszközök és termékek lefoglalását valamint kártérítést követelhet.

 

Mennyi a topográfiaoltalom oltalmi ideje?

 

A bejelentés napjától, vagy ha bármely országban az első nyilvános hasznosítás kezdő napja korábbi, akkor ettől az időponttól számított tíz év.

Hivatásos képviselők