Utólagos változások feljegyzése

A megfelelő alakiságok betartása esetén a Nemzetközi Iroda a jogosult nevében illetve címében bekövetkezett változásokat, a védjegy teljes vagy részleges átruházását, az oltalom részleges vagy teljes megszűnését egy vagy több ország vonatkozásában, valamint a közös végrehajtási szabályzat szerint feljegyezhető egyéb változásokat (pl. használati engedély) a nemzetközi lajstromba bejegyzi. Azokat a változásokat, amelyek a közös végrehajtási szabályzat szerint ugyan nem feljegyezhetők, de ezek feljegyzése a magyar Vt. szerint kötelező, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a nemzetközi lajstromhoz vezetett kiegészítő lajstromba jegyzi fel (pl. oltalom megszűnése visszaható hatállyal).