Eljárás menete

Hatályos jogszabályok

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról (Vt.)

 

A földrajzi árujelző bejelentés benyújtását követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban Hivatal) megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt feltételeknek ( Vt.51.§.a ) pontja).

Termékjegyzék
A földrajzi árujelző bejelentés alapvető kelléke a termékjegyzék (16/2004. (IV.27.) IM rendelet 5.§ (1) d) pont), mely azoknak a termékeknek a felsorolását tartalmazza, amelyekkel kapcsolatban a földrajzi árujelző oltalmát igénylik. A termékjegyzék elkészítésénél a földrajzi árujelzővel megjelölt terméket a Nizzai Megállapodás szerinti áruosztályba kell besorolni. Pl. 33.osztály: szilvapálinka, barackpálinka, bikavér, aszú stb.

Bejelentési díj
A bejelentési díjat a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni az ügyszám feltüntetésével a bejelentési naptól számított 2 hónapon belül.

Vizsgálat
Az elismert bejelentési napról ( Vt. 51.§. ) a Hivatal értesíti a bejelentőt. Ha a bejelentés megfelel a bejelentési nap elismeréséhez szükséges feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi az alaki ( Vt.59.§ ) és az érdemi ( Vt. 61.§ )  vizsgálatot.

Lajstromozás
Ha a megjelölés és a földrajzi árujelző bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek ( Vt. 107.§. (1) ), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a bejelentett megjelölést földrajzi árujelzőként lajstromozza ( Vt. 64.§. ) . A Hivatal a földrajzi árujelző lajstromozásáról okiratot ad ki, ehhez hozzáfűzi a lajstromkivonatot.