Jogérvényesítés

A szellemi tulajdonjogok megsértésének jogkövetkezményeit és a jogérvényesítést szabályozó jogforrások

 

Polgári jogi jogérvényesítés

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

 

Büntetőjogi jogérvényesítés

Szabálysértési eljárás

Vámhatósági eljárás

-------------------------

A szellemi tulajdonjogok megsértésének jogkövetkezményeit és a jogérvényesítést szabályozó jogforrások

 

Polgári jogi jogérvényesítés

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

 

Büntetőjogi jogérvényesítés

Szabálysértési eljárás

Vámhatósági eljárás