Kutatási adatbázis

Kutatási adatbázis

Az alábbiakban nyilvánosan közzétett - címlistából, telefonszámból és elektronikus linkgyűjteményből álló - adatbázis (a továbbiakban: kutatási adatbázis) a jogosultkutatást segíti elő. A kutatási adatbázis tájékoztató jellegű. Amennyiben a gondos jogosultkutatás ellenére továbbra is ismeretlen marad a szerzői jogi jogosult személye, vagy tartózkodási helye, bizonyos felhasználások esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közigazgatási eljárás keretében adhat engedélyt az árva mű felhasználására. Az eljárásról bővebb felvilágosítást ide kattintva talál. A felhasználási engedély megadására irányuló kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az SZTNH-nak. A műtípusonként felsorolt információforrások felkutatása a felhasználás minimális előfeltétele. Az információforrásokat itt tekintheti meg.

 

Megnevezés

Cím

Telefonos elérhetőség

Honlap-elérhetőség

Megjegyzés

Műtípus

SZTNH Önkéntes műnyilvántartása

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)

1054 Budapest, Akadémia u. 21.(Ügyfélszolgálat) 

06 (30) 345-678
(Ingyenesen
hívható
szám)

http://www.sztnh.gov.hu/szerzoijog/onkentes/

Az SZTNH Ügyfélszolgálata látja el.

Bármely

Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásai

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

1016 Budapest, Mészáros u.15- 17.

(1) 488-26-36

 
 

 

 

1. Artisjus tagok és megbízók

1. http://artisjus.hu/

Irodalmi mű

2. Jogutód-nyilvántartás

2. http://www.artisjus.hu/

zenemű

3. Szerzővel történő kapcsolatfelvétel kérése/keresése felhívás útján

3.http://www.artisjus.hu/

zeneszövegek

4. Műjegyzék

4.http://www.artisjus.hu/

 

 

5. Szerzői álnév- és művésznév-nyilvántartás

5.http://artisjus.hu/

 

 

 

 

ugyfelszolgalat [169] artisjus [961] com

 

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

(1) 479-51-60

https://www.eji.hu/

 

Előadóművészi teljesítmények

https://www.eji.hu/

FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.

(1) 266-65-88; 235-04-16

http://www.filmjus.hu/

 

Filmalkotások

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. fszt. 2.

(1) 302-43-86

http://www.hungart.org/

 

Képző- ipar- és fotóművészeti alkotások

http://www.hungart.org/

 

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ)

1113 Budapest, Harcos tér 5.

(1) 200-26-79

http://www.mahasz.hu/

 

Hangfelvételbe foglalt művek

http://www.mahasz.hu/

 

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE)

1088 Budapest, Múzeum u. 7.

(1) 413-07-01

http://www.miszje.hu/

 

Irodalmi művek, kottában rögzített zeneművek

http://www.miszje.hu/

 

Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)

1073 Budapest, Kertész u. 41.

(1) 343-25-37

http://www.maszre.hu/

 

Irodalmi (szakirodalmi) művek

Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete

7627 Pécs, Engel J. u. 8.

 

http://www.pressjus.hu/

 

Irodalmi művek

Interneten hozzáférhető adatbázisok

Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (ARROW)

 

 

http://www.arrow-net.eu/

Szerzői jogi információk és gazdátlan művek központi adatbázisa. A 2008 novemberében indult projekt célja a jogtulajdonosok azonosítása és a művek jogi státuszának tisztázása, azaz például annak, hogy kereskedelmi forgalomban már nem lévő vagy gazdátlan műről van-e szó.

Irodalmi művek

Bartók rend magyar népdalok egyetemes gyűjteménye

 

 

 

 

Zeneművek

http://db.zti.hu/nza/br.asp

 

 

Digitalizált Törvényhozási Tudástár

 

 

http://dtt.ogyk.hu

Az Országgyűlési Könyvtár projektje, melynek keretében 2 millió oldalnyi magyar nyelvű könyv, időszaki kiadvány, történeti országgyűlési dokumentum, jogforrás, jogi, történettudományi és politikai szakirodalom került digitalizálásra.

Irodalmi művek

Szakirodalmi művek

Erdélyi Magyar Adatbank- Netkatalógus

 

 

http://adatbank.transindex.ro/

Több adatbázis is elérhető és kereshető erről a honlapról.

Irodalmi művek

Gyerekirodalmi adatbázis

 

 

http://www.ki.oszk.hu/

Az adatbázisban a 1994 és 2005 között kiadott vagy újra kiadott könyvekből találnak bőséges (mintegy 750 címből álló), és igényesen összeállított választékot.

Irodalmi művek

IMDb (The Internet Movie Database)

 

 

http://www.imdb.com/

 

Audiovizuális művek, kapcsolódó jogi jogosultak

International Standard Text Book

 

 

http://www.istc.nielsenbook.co.uk/

Ügynökségeken keresztül az eddig megjelent és a jövőben megje­lenő írásművek is megfelelő metaadatok továbbításával ingyenesen regisztrálhatók.

Irodalmi művek

Könyvkolónia

 

 

http://www.konyvkolonia.hu/

Lehet keresni szerző, cím, bejegyzések, első mondat alapján.

Irodalmi művek

MTA Köztestületi Publikációs Adattár (KPA)

 

 

 

A KPA célja a köztestületi tagok publikációira és azok idézettségére vonatkozó adatok összegyűjtése és tárolása.

Irodalmi művek

http://mta.hu/

 

 

 

Magyar Tudományos Művek Tára

 

 

https://vm.mtmt.hu/

 

 

MTI Fotóbank

 

 

http://fotobank.mti.hu/

Fotóarchívum az elmúlt 80 év hazai és külhoni történéseinek dokumentumtára. Fotóarchívumunk "Archív" mappájában közel egymillió digitalizált kép közül választhat.

Fotóművészeti alkotások

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Központi Adatbankja

 

 

www.szinhaziadattar.hu

 

Színházi előadásokkal kapcsolatos művek

Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisa

 

 

http://db.zti.hu

 

Zeneművek

Köztérkép

 

 

 

A Köztérkép a Szoborlap utódja és célja, hogy tagjai munkáján keresztül a lehető legtöbb köztéri műalkotást összegyűjtse. 2006 óta majd' 17.000 alkotást derített fel és mutatott be.

Szobrászat útján létrehozott alkotások

http://www.kozterkep.hu/

 

 

 

 

 

 

Virtual International Authority Files

 

 

http://viaf.org/

Virtual International Authority Files, az Online Computer Library Center által üzemeltetett, számos nemzeti könyvtár (köztük a magyar, francia, német, portugál, spanyol, svéd, svájci nemzeti könyvtár, a kongresszusi és a vatikáni könyvtár) és regionális vagy nemzetközi könyvtári ügynökség közös projekt­je.

Irodalmi művek

WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders)

 

 

http://watch-file.com

 

Irodalmi mű, előadóművészi teljesítmények

Szerző hollétének megállapítására alkalmas adatbázisok

Magyar Telekom online tudakozó

 

 

http://www.tudakozo.t-com.hu/

 

Személyi adat- és Lakcímnyilvántartás

KEK KH 1450 Budapest, Pf.: 81.

06 (1) 455-6770

http://www.nyilvantarto.hu/

A kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a hivatal az általa megjelölt személyt keresse meg és kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy név-és lakcímadatát a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa (személyes kapcsolatfelvétel), vagy arról értesítse, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg az általa megadott címen vagy telefonszámon, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni (értesítés).

Telenor online tudakozó

 

 

http://www.telenor.hu/

 

Vodafone online tudakozó

 

 

http://tudakozo.vodafone.hu/

 

A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona (1918-2004)

 

 

http://mek.niif.hu/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Google könyvek - katalógus

 

 

http://books.google.hu/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Cédulatár (P-Z)

 

 

http://gulyaspal.mtak.hu/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000) [Gerold László]

 

 

http://dda.vmmi.org/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Kortárs magyar írók lexikona (1945-1997)

 

 

http://mek.oszk.hu/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

MAGYAR ÍRÓK ÉLETE ÉS MUNKÁI (SZINNYEI JÓZSEF - 1891)

 

 

http://mek.oszk.hu/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Magyar költők, írók listája (A-F)

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Magyar költők, írók listája (S-Zs)

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia [Borbándi Gyula]

 

 

http://www.federatio.org/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Romániai magyar irodalmi lexikon

 

 

http://mek.oszk.hu/

 

irodalmi művek

szakirodalmi művek

Bécsi temetők

 

 

http://www.friedhoefewien.at/eportal/

 

minden műtípus

Farkasréti temető 2003-ban (adattár)

 

 

http://epa.oszk.hu/

 

minden műtípus

Farkasréti temető felszámolt síremlékeinek válogatott jegyzéke

 

 

http://epa.oszk.hu/

 

minden műtípus

Győri temető

 

 

http://temeto.komszol.hu/

 

minden műtípus

Kassai katonai temető

 

 

http://www.vojensky.cemetery.sk/

 

minden műtípus

Kerepesi temető

 

 

http://bfl.archivportal.hu/

 

minden műtípus

Öröklét

 

 

http://www.oroklet.hu/

 

minden műtípus

Szegedi temető

 

 

http://www.testamentum.hu/

 

minden műtípus

Szlovákiai temetők

 

 

http://www.cemetery.sk/english/

 

minden műtípus

Temetőinfo (12 település temetője)

 

 

http://temetoinfo.hu/

 

minden műtípus

Tóth Vilmos: A Farkasréti temető története. Budapesti Negyed 40-41-42. (2003/2-2003/4):

 

 

http://epa.oszk.hu/

 

minden műtípus

Műtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázisai

Adatbázisok, adattárak a hazai könyvtárakban (válogatás)

 

 

http://www.ki.oszk.hu/

Könyvtári Intézet honlapja számos keresési lehetőséggel, és ugróponttal egyes adatbázisokhoz

Irodalmi művek

Artportal

 

 

http://artportal.hu/kereses/kereses

Kortárs magyar művészeti adatbázis.

Képzőművészeti alkotások

A magyar könyvtártudományi és könyvtörténeti cikkek és tanulmányok feldolgozása 2007. évtől

 

 

 

 

Irodalmi művek

http://humanus.bibl.u-szeged.hu

 

A nemzeti könyvtár online katalógusán belül kialakított virtuális katalógus

 

 

http://nektar.oszk.hu/

 

Irodalmi mű és képzőművészeti alkotások

HUMANUS

 

 

http://www.oszk.hu/humanus/

Rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait.

Irodalmi művek

International Standard Audiovisual Number

 

 

http://www.isan.org/

Műcím vagy azonosító alapján lehet keresni.

Audiovizuális művek

International Standard Musical Work Code

 

 

http://www.iswc.org

Keresést tesz lehetővé 18 millió zeneszámból.

Zeneművek

Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár

 

 

http://nfo.arcanum.hu/

Kulturális digitalizálási program keretében létrehozott, a múzeumok kiadványait bemutató adatbázis.

Irodalmi művek

Magyar Digitális Képkönyvtár

 

 

http://www.kepkonyvtar.hu/

Több szempont szerinti keresés található az oldalon.

Kép, fotóművészeti alkotás, más képi dokumentumok

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)

 

 

http://mek.oszk.hu/

A MEK kezdőlapján szerző (ill. szerkesztő), cím és téma szerint lehet keresni a gyűjteményben.

Irodalmi művek

Magyar ISBN és ISMN Iroda (Országos Széchényi Könyvtár)

BUDAPEST Budavári Palota F épület,

(1) 224-3753,

http://www.oszk.hu/isbn_ismn_iroda

Az ISBN (International Standard Book Number = Nemzetközi Szabványos Könyvazonosító) numerikus kód, mely könyvek, hangoskönyvek, elektronikus könyvek, monografikus CD-ROM-ok, térképek egyértelmű azonosítására szolgál.

Irodalmi művek, hangoskönyvek

(1) 487-8670

Magyar ISSN Nemzeti Központ

BUDAPEST Budavári Palota F épület,

(1) 22 43 754,

http://www.oszk.hu/issn_hungary

Az ISSN (International Standard Serial Number) numerikus kód, mely az időszaki kiadványok és a folyamatosan frissülő integráló dokumentumok egyértelmű azonosítására szolgál.

Irodalmi művek

(1) 22 43 842

 

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

1073 Budapest, Kertész u. 41. I/4.

343-25-40

http://www.mkke.hu/

A MOKKA tagkönyvtárainak katalógus-adatbázisait - a szükséges konverziók elvégzésével - feltöltik a központi adatbázisba.

Irodalmi művek

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MANDA)

1021 Budapest, Budakeszi út. 51/E.

(1) 394-13-22, 394-10-18

http://www.filmintezet.hu/

Magyar filmek adatai és jogtulajdonosai ismerhetők meg az oldalról.

Filmalkotások

http://www.kozteka.hu/mnfa/

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

(1)-338-2122, (1)-327-7749

http://www.hnm.hu/

 

Képzőművészeti alkotások

Magyar Országos Közös Katalógus

 

 

http://www.mokka.hu/

 

Irodalmi művek

Magyar Országos Levéltár

1014 Budapest,

(1) 225-2843

http://mnl.gov.hu/

 

Irodalmi művek

Bécsi kapu tér 2-4. 

(1) 225-2844

 

 

MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) on-line adatbázis

 

 

http://w3.oszk.hu/manci.htm

Az adatbázis a magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva tartalmazza..

Irodalmi művek

MATARKA

 

 

http://www.matarka.hu/

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa.

Irodalmi művek

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)

 

 

http://www.nava.hu/szolgaltatasok.php

A magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum  (az m1, az m2, a Duna Tv, az RTL Klub, TV2 valamint a Magyar Rádió 3 csatornájának a  2006. január 1. óta sugárzott magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorait találja meg. A kötelespéldány-gyűjtés mellett a NAVA megőriz és az úgynevezett Különgyűjteményekben hozzáférhetővé tesz további audiovizuális tartalmakat is.

Filmalkotás és más audiovizuális művek

Országos Dokumentum-ellátási rendszer

 

 

http://odr.lib.klte.hu/

Az oldalon található könyvtárak gyűjteményei egy helyen.

Irodalmi művek

Petőfi Irodalmi Múzeum

1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

(1)-317-3611, (1)-317-3450

http://www.pim.hu/

Gyűjtemények, Adatbázisok menüpontok számos csoportosított, kereshető adattárat tartalmaznak.

Irodalmi, képzőművészeti művek

Plus Licens ügynökség

 

 

http://www.pluslicens.se/

Animációs, és mesealakok engedélyezésével, jogosultak képviseletével foglalkozó ügynökség.

Rajzfilm, animációs figura

Színészkönyvtár

 

 

http://www.szineszkonyvtar.hu/

 

Színművek

Walt Disney Magyarország Média Szolgáltató és Szórakoztató Kft.

1068 Budapest, Dózsa György út 84/a.

(1) 555-1200

www.disney.com

A gazdasági társaság minden fajta Walt Disney figura felhasználásának engedélyezésével foglalkozik.

Rajzfilm, animációs figura

European Licensing Company

   

http://www.europeanlicensingcompany.com

   

Tájékoztatás kérése a műtípus szerint szokásos nyilvánosságra hozatalt megvalósító szervezetektől

Akadémia Kiadó Zrt.

1519 Budapest XI., Prielle Kornélia u. 19/D

(1) 464 8282

http://www.akkrt.hu/

 

Irodalmi művek

Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.

 

 

http://www.emb.hu/

Keresni lehet több szempont szerint (pl.hangszer).

Zenemű, kotta

Európa Könyvkiadó Kft.

1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

 

http://www.europakiado.hu/

 

Irodalmi művek

Helikon Kiadó Kft.

1066 Budapest, Nyugati tér 1..

(1) 423-0080

http://www.helikon.hu/a-kiadorol/

 

Irodalmi művek

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zrt.

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 23., I. em

(1) 467-1400

http://www.intercom.hu/

 

Filmalkotások

Kossuth Kiadó Zrt.

1043 Budapest, Bocskai utca 26.

(1) 888-9100

http://www.kossuth.hu/

 

Irodalmi művek, Zeneművek

Líra Könyv Zrt.

 

(1) 337-7333

 

 

Irodalmi-, zeneművek, filmalkotások

http://www.fo.hu

 

Mokép-Pannónia Filmgyártó és Forgalmazó Kft.

1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 7.

(1) 267-8513

http://www.mokep.hu/

Filmek jogtulajdonosairól szerezhető felvilágosítás.

Filmalkotások

http://www.mokep.hu/

Móra Könyvkiadó Zrt.

1134 Budapest,Váci út 19.

(1) 320-4740

http://www.mora.hu/rolunk

 

Irodalmi művek

MTVA Zrt.

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

(1) 353-3200

http://mtva.hu/hu/magyar-televizio-zrt

 

Filmalkotás és más audiovizuális mű

Osiris Kiadó

1053 Budapest, Egyetem tér 5.

(1) 266-6560

http://www.osiriskiado.hu/

 

Irodalmi művek

Pesti Kalligram Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft.

1094 Budapest,

(1) 216-6875

http://www.kalligram.com/

 

Irodalmi művek

Tűzoltó utca 8, félemelet 2.

Vigilia

1364 Budapest, Pf. 48.

(1) 317-7246, (1) 486-4443,

http://www.vigilia.hu/

 

Irodalmi művek

(1) 486-4445

Tájékoztatás kérése a mű más felhasználását megvalósító személyektől

Andrew Nurnberg Irodalmi Ügynökség

1123 Budapest, Győri út 20.

(1) 302 6451

http://www.nurnberg.hu/

Az ügynökség elsősorban angol, amerikai és német ügynökségeket, kiadókat képvisel.

Irodalmi művek

Hartai Zenei Ügynökség

1065 Budapest, Hajós u. 13-15.

(1) 354-1287

http://www.hartai.hu/

Tevékenységi körébe tartozik egyrészről magyar szerzők műveinek képviselete mind bel- mind külföldön, illetőleg külföldi jogtulajdonosok katalógusainak (európai zeneműkiadók, angol és amerikai jogosultak.) magyarországi képviselete, mely utóbbi magában foglalja a művek promóciós célú terjesztését, valamint a felhasználási szerződésének feltételeinek kialakítását és a szerződések megkötését.

Zeneművek

HOFRA Színházi és Irodalmi Ügynökség

1121 Budapest, Árnyas út 38-40. "J" épület I. emelet 1.

(1) 462-0880

http://www.hofra.hu/

A színházi és irodalmi ügynökség segíti ügyfeleit és közvetít hazai és külföldi szerzők és színházak, kiadók, film- és tévéstúdiók és rádiók között. Ügynökséggel, szerzővel és jogtulajdonossal tart a kapcsolatot.

Irodalmi művek (főleg színpadi művek), filmalkotások

A Magyar Állam, mint szerzői jogi jogosult (pl.: Déry Tibor esetében) képviseletét ellátó ügynökség.

Kátai és Bolza Irodalmi Ügynökség

1025 Budapest, Őzgida u. 20/A.

(1) 456-0313

http://www.kataibolza.hu/

Az ügynökség elsősorban angol és amerikai kiadók, képviseletét látja el. A sok huszadik századi klasszikus szerző mellett szép számmal van jelen listájukon a kortás lektűr legjava, a krimi, a romantikus irodalom, továbbá a sci-fi és az úgynevezett fantasy mellett a gyermekirodalom sikeres alkotásai. Az ismeretterjesztés és a nemzetközi koproduckióra felajánlott könyvek ugyancsak jelentős részét alkotják kínálatuknak, a hadászati és katonai témájú munkák mellett.

Irodalmi művek

Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség

1022 Budapest, Csopaki u. 3/a

(1) 787 0440

http://www.theatrum-mundi.hu/

A Theatrum Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség célja, hogy a magyarországi színházak közönsége számára biztosítsa kortárs külföldi, elsősorban amerikai és angol szerzők sikeres darabjainak előadási lehetőségét.

Irodalmi művek (főleg színpadi művek)

Tájékoztatás kérése a mű ismert és megtalálható többi szerzőjétől

 

 

 

 

 

Tájékoztatás kérése a műtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat ellátó szervezetektől

Copyright Board of Canada

 

 

http://www.cb-cda.gc.ca

Honlapjáról elérhetők mind az elutasított kérelmek, mind a megadott engedélyek

 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

 

 

http://www.koh.hu/index.php

Honlapján, hozzáférhetővé teszi a régészeti lelőhelyek, a régészeti védőövezetek, a műemléki területek és a műemlékek, valamint az azonosításukhoz szükséges és a védettségükre vonatkozó adatok naprakész, az adatok közötti keresés lehetőségét biztosító adatbázisát.

 

 

 

 

Közjegyzők,

 

 

 

A hagyatéki eljárás irataiból megállapítható az egyes örökösök személyazonossága, elérhetősége.

 

(törvényszékek irattárai, megyei levéltárak)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV)

1133 Budapest,

(1) 237 4400

http://www.mnvzrt.hu/

Az MNV-től igazolás kérhető arról, hogy az államra szálló hagyatékok nyilvántartásában az adott alkotás nem szerepel.

 

Pozsonyi u. 56.

U.S. Copyright Office

 

 

http://www.copyright.gov/records

 

 

Hirdetés országos napilapban