Nemzeti jogszerzés

Nemzeti jogszerzés

Azt az európai szabadalmi bejelentést, amelynek bejelentési napját az Európai Szabadalmi Hivatal elismerte, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához ugyanezzel a bejelentési nappal benyújtott szabadalmi bejelentéssel azonos hatályúnak kell tekinteni az európai szabadalmi bejelentésre igényelt elsőbbség megtartása mellett.

Az Európai Szabadalmi Hivatal előtt folyó eljárás során keletkező ideiglenes oltalom az igénypontok magyar nyelvű fordítása benyújtásának a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában való meghirdetését követően hatályos Magyarországon.

Az európai szabadalom a fordításának a jogszabályban meghatározott feltételek mellett történő benyújtásával válik hatályossá Magyarországon.

Európai szabadalmi bejelentésen és európai szabadalmon alapuló nemzeti jogszerzéssel kapcsolatos ügyekben elektronikus úton is be lehet nyújtani

 1. az igénypont-közzétételi kérelmet és az igénypontok magyar nyelvű fordítását,
 2. az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvű fordítását, illetve az európai szabadalom szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítását,
 3. a fordítás kijavítására irányuló kérelmet,
 4. az alábbi tényekben bekövetkezett változásoknak a szabadalmi lajstrom külön részében való feltüntetésére irányuló kérelmet:
  • az európai szabadalom jogosultjának neve (elnevezése) és lakcíme (székhelye),
  • a képviselő neve és székhelye,
  • a feltaláló neve és lakhelye, továbbá
 5. lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelmet,
 6. iratbetekintésre vonatkozó kérelmet.

A fenti beadványokat a Hivatal által erre rendszeresített elektronikus űrlap használatával lehet elektronikus úton benyújtani.
Amennyiben az ügyfél elektronikus úton, a szabadalmi törvény 53/D. §-ában foglaltak szerint ügyfélkapun át nyújt be valamely, a fenti 1. – 6. pontokban meghatározott kérelmet, akkor a Hivatal elektronikus úton közli vele a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg számára a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.