Nemzetközi szakasz

Nemzetközi szakasz

 

A nemzetközi szakaszban a nemzetközi kutatási szerv elvégzi a kutatást, amelynek eredményét a találmány szabadalmazhatóságának kérdésében tett előzetes, nem megkötő jellegű állásfoglalással (2004.01.01-én vagy ez után benyújtott nemzetközi bejelentések esetén) együtt a bejelentőnek megküldi. Ez után kerül sor a bejelentés nemzetközi közzétételére a kutatási jelentéssel együtt.

 

A nemzetközi elővizsgálati szerv külön kérelemre a Szerződésben meghatározott díj határidőn belül és jogszabályban meghatározott módon való megfizetése mellett nemzetközi elővizsgálati jelentést készít, ami lényegében egy előzetes állásfoglalás a találmány szabadalmazhatóságának kérdésében a nemzetközi kutatási jelentésben szereplő adatok figyelembevételével.

A nemzetközi szakaszról részletesebb információ a WIPO honlapján található.

A kutatási jelentés és esetenként az elővizsgálati jelentés kézhezvételét követően - a nemzeti szakasz megindítását megelőzően - a bejelentő nem bővítő értelemben módosíthatja a bejelentést. A tényleges engedélyezési eljárás a nemzeti hivatalok előtti nemzeti szakaszban folyik.