Nemleges megállapítás

Aki attól tart, hogy ellene mintaoltalom bitorlása miatt eljárást indítanak, az eljárás megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik valamely, általa megjelölt mintaoltalomba. A nemleges megállapításra irányuló kérelmet csak egy szabadalom tekintetében lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás leírását és a megjelölt szabadalmat, valamint külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala írásbeli előkészítés után, általában nyilvános szóbeli tárgyalás alapján, három tagú tanácsban határoz arról, hogy a hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás ütközik-e a mintaoltalomba.

A nemleges megállapítási eljárás költségeit a kérelmező viseli.

A nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt mintaoltalom alapján ugyanarra a termékre vonatkozóan a mintaoltalom bitorlása miatt eljárást indítsanak.

A nemleges eljárással kapcsolatos joggyakorlat a szabadalmi módszertani útmutatóból ismerhető meg - annak értelemszerű alkalmazásával.