Szakvélemeny keresés évszám szerint

Ügyszám Cím A szakvélemény teljes szövege A bírósági határozat
42/2004 Az SZJSZT a megkeresést visszautasította
1/2005 Grafikai alkotás szerzői jogi védelme
2/2005 Szerzői felhasználási jogok sorsa gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén
3/2005 Internetes portál (web-oldal) szerzői jogi védelme
4/2005 Műszaki létesítmény terveinek felhasználása
5/2005 Alkalmazott grafikai mű felhasználó általi módosításának kérdése
6/2005 Sajtótermékek összehasonlító vizsgálata és a kapcsolódó szerzői jogi kérdések
7/2005 Ruhatervek szerzői jogi védelme, ötletek felhasználhatósága
8/2005 Az SZJSZT a megbízást nem fogadta el.
9/2005 A megkereső a megkeresést visszavonta
10/2005 Vázlattervek felhasználása emblématerv készítéséhez
11/2005 Informatikai stratégiai terv szerzői jogi védelme
12/2005 Grafikák jogosulatlan felhasználása
13/2005 Hangfelvételek forgalmazása
14/2005 Szakszótár mint gyűjteményes mű elektronikus formában való felhasználása
15/2005 Tankönyvek grafikai arculatának elemzése
16/2005 Szakirodalmi mű változatainak összehasonlító vizsgálata
17/2005 A megkereső a megkeresést visszavonta
18/2005 Olimpiai Központ tanulmánytervezet szerzői jogi védelme
19/2005 Fotóművészeti alkotások szerzői jogi védelme
20/2005 Reklámozás céljából megrendelt mű felhasználása
21/2005 Grafikai alkotás szolgai másolása
22/2005 Munkaviszonyban alkotott szoftverre kötött felhasználási szerződés
23/2005 Áttéve az Iparjogvédelmi Szakértői Testülethez
24/2005 Makró-kód szerzői jogi védelme
25/2005 Kiállítási jog gyakorlása
26/2005 A szerzői és kapcsolódó jogok megsértésével okozott vagyoni hátrány megállapítása
27/2005 Szakirodalmi mű szerzői ívekben számított terjedelme
28/2005 Rajzfilmek szerzői jogai
29/2005 A szerzői jogdíj mértéke szoftver felhasználása esetén; a vagyoni hátrány kiszámítása a szerzői jogok megsértése esetén
30/2005 Mesejáték bábfiguráinak felhasználása
31/2005 Az átdolgozás szintjét el nem érő inspiráció színpadi lézerprodukció esetén
32/2005 Televíziós csatornák szállodai szobákban szállodavendégek számára történő hozzáférhetővé tétele
33/2005 Pedagógus-továbbképzési programok szerzői jogi megítélése
1/2006 Építészeti mű átépítése
2/2006 Szerzõi jogdíjak jelmezterveken
3/2006 3/2006
4/2006 Visszautasítva, előzmény 10/2004-es ügy
5/2006 Az idézeteket tartalmazó tanulmány online hozzáférhetővé tétele; nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak által végezhető szabad másolatkészítések feltételei
6/2006 Előadóművészi jogok gyakorlása szinkronizálás esetén
7/2006 Hangfelvétel többszörözésének és terjesztésének jogszerűsége, jogkimerülés
8/2006 Szakdolgozat szolgai másolása
9/2006 Grafikai művek szerzői jogi védelme, felhasználása
10/2006 Képhamisítás és hamisítványokkal kereskedés szerzői jogi megítélése
11/2006 Építészeti tervdokumentációk összehasonlítása
12/2006 Televíziós alkotások szerzői joga
13/2006 Kiadványok tartalmi egybevetése
14/2006 Építési kiviteli terv felhasználása
15/2006 Zeneszám felhasználása televíziós show-műsorban
16/2006 Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása