Szakvélemeny keresés évszám szerint

Ügyszám Cím A szakvélemény teljes szövege A bírósági határozat
13/2002 Felhasználási jog gyakorlása térképművek esetében
14/2002 Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadójának jogi védelme; internetes felhasználási jogának gyakorlása
15/2002 Hangfelvétel terjesztése
16/2002 Fényképekkel illusztrált újságcikkek jogtalan felhasználásával okozott vagyoni hátrány
17/2002 Szerzői és védjegyjogok megsértése rajzfilmfigurákkal összefüggésben; a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány
18/2002 Szoftver felhasználásának jogszerűsége
19/2002 Az Európai Unió keretében elfogadott jogi aktusok magyar nyelvű fordításaival kapcsolatos szerzői jogi kérdések
20/2002 Jogszabálygyűjteményről készült gyűjteményes mű szerzői jogi védelme
21/2002 Jogszabálygyűjteményről készült szakirodalmi mű, valamint a jogszabálygyűjtemény szerzői jogi védelme
22/2002 Festmények reprodukcióinak árverési katalógusban való engedély nélküli megjelentetése
23/2002 Tankönyv-sorozat nyilvánosságra hozatalához adott engedély visszavonása
24/2002 Miniatúrák elkészítése után fizetendő szerzői jogdíj
26/2002 Regény engedély nélküli kiadása; az okozott vagyoni hátrány
27/2002 Műszaki tervdokumentáció szerzői jogi megítélése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban
28/2002 Koromszállító jármű és terveinek szerzői jogi védelme
29/2002 Berendezések és csővezetékek vizsgálatára vonatkozó tervek szerzői jogi védelme
30/2002 Antikvár kereskedelem szerzői jogi megítélése hangfelvételek esetében
31/2002 Forgatókönyv és irodalmi mű közötti szerzői jogi kapcsolat
32/2002 Hobbiruhák szerzői jogi védelme
33/2002 Műszaki szakértői vélemény szerzői jogi védelme
34/2002 Mozaik címer szerzői jogi védelme; a szerzőt megillető jogdíj mértéke
35/2002 Kórház tervdokumentációjának átdolgozása
36/2002 „Üzembentartási kézikönyv” szerzői jogi védelme
37/2002 A megkereső a megkeresést visszavonta.
38/2002 Az SZJSZT elnöke az ügyet az Iparjogvédelmi Szakértői Testülethez tette át.
39/2002 Flintstones figurák felhasználása reklámcélokra
40/2002 Szerződésszerű teljesítés tankönyvek esetében
41/2002 Kiadványok összehasonlítása
1/2003 Internetről letöltött angol nyelvű használati utasítás és magyar nyelvű fordítása szerzői műnek minősülnek-e?
2/2003 Vitorlára készített grafikai tervek szerzői jogi védelme
5/2003 Geodéziai felmérés szerzői jogi védelme
7/2003 Tankönyvben szereplő táblázatok, képletek szerzői jogi védelme, felhasználása
8/2003 Térképmű szerzői jogi védelme, felhasználása
9/2003 Kiadványok és kéziratok jogosulatlan felhasználása; az idézés és átvétel szabályai
10/2003 Kiadványok borítóterveinek összehasonlítása
11/2003 Építési engedélyezési tervek szerzői jogi védelme
12/2003 Számítógépes rendszerekkel készített költségvetési kiírások összehasonlítása szerzői jogi szempontból
13/2003 Játékfilm lényeges elemeinek jogosulatlan felhasználása reklámfilmben
14/2003 Rockoperák zenéjének és szövegének összehasonlítása
15/2003 Filmalkotásban szereplő jellegzetes és eredeti alak felhasználása reklámfilmben
17/2003 Emblématerv felhasználása
18/2003 Emblématerv felhasználása
19/2003 Cikkek másolatainak engedély nélküli többszörözése és terjesztése
20/2003 Kábeltelevíziós hálózat működtetésének szabályszerűsége
22/2003 Tankönyv plágium; az átvétel szabályai tankönyv esetén
23/2003 Filmalkotás jogosulatlan bemutatása közgyűjteményben
24/2003 Számítógépi programalkotás jogosulatlan felhasználása
26/2003 Filmalkotás címének és betűtípusának felhasználása más termék reklámozására
27/2003 Képeslap szerzősége
28/2003 A sajtófigyeléssel kapcsolatos szerzői és szomszédos jogi kérdések