Szakvélemeny keresés évszám szerint

Ügyszám Cím A szakvélemény teljes szövege A bírósági határozat
29/2003 Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos szerzői jogi kérdések
30/2003 A szerzőnek a mű egységét védő személyhez fűződő joga Bartók Béla: A csodálatos mandarin című zeneművéből készült táncfilm esetében
31/2003 Rajzfilmfigura reklámcélú felhasználása esetén járó jogdíj
32/2003 Csomagolóanyag szerzői jogi védelme és felhasználása
33/2003 A megbízó a szakértői vélemény nyilvánosságra hozatalának mellőzését kérte.
35/2003 Az Iparjogvédelmi Szakértő Testülethez áttéve
36/2003 Az SZJSZT a megkeresést elutasította.
37/2003 Munkaruhák összehasonlítása
38/2003 Külsős óraadók előadásainak szerzői jogi védelme
39/2003 A közszolgálati műsorszórók programjainak a kötelező ("must carry") vezetékes elosztása fejében járó és az ORTT Műsorszolgáltatási Alapja által fizetendő díj
40/2003 Tankönyvek mint gyűjteményes művek összehasonlítása
41/2003 Szoftverek jogosulatlan többszörözésével okozott vagyoni hátrány megállapítása
1/2004 A megkereső a megkeresést visszavonta
2/2004 Áttéve az Iparjogvédelmi Szakértői Testülethez
3/2004 Folklór körébe eső dalok
5/2004 Átvételek jogszerűségének kérdése
6/2004 Grafika jogosulatlan felhasználása CD-borítón
7/2004 Embléma és logó szerzői jogi védelme és felhasználása
8/2004 Az audiovizuális kulturális örökség védelméről szóló törvény egyes kérdései
9/2004 A mű szolgálati jellegének; a szerző és előadóművész személyhez fűződő jogai megsértésének megállapítása
10/2004 Fotók szerzői jogi védelme
11/2004 Az SZJSZT a megkeresést visszautasította
12/2004 épzőművészeti alkotások szerzői jogi védelme; tervezői díj utólagos meghatározása
13/2004 A képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti, ipari tervezőművészeti és építészeti alkotások, műszaki létesítmények szabad felhasználása
14/2004 Film televíziós felhasználásának szerzői jogi kérdése
15/2004 A hangfelvétel-példányok terjesztési joga a szomszédos jogi védelem 1999-es újjáéledése után
16/2004 Alkalmazott grafikai művön elhelyezett szöveg megváltoztatása
17/2004 Kiadványok tartalmának egybevetése; a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány, illetve kár megállapítása
18/2004 Hírszolgálat egyes anyagainak szerzői, illetve kapcsolódó jogi védelme és a vonatkozó szerződések
19/2004 Filmalkotásban szereplő jellegzetes és eredeti alak felhasználása reklámfilmben
20/2004 A „font” (betű-, illetve karakterkészlet) szerzői jogi védelme és felhasználása
21/2004 Szakácskönyv, illetve receptek szerzői jogi védelme
22/2004 Szakfordítás szerzői jogi védelme
23/2004 Az SZJSZT a megkeresést visszautasította
24/2004 A fotóművészeti alkotások szerzői jogi védelmének feltételei
26/2004 Építészeti látványtervek szerzői jogi oltalma és felhasználása
27/2004 Szakirodalmi művek tartalmának egybevetése; az átvételek számszerűségének megállapítása
28/2004 A számítógépi programalkotás célszerinti működése és grafikus felhasználói felületének vizuális megjelenítése közötti funkcionális kapcsolat
29/2004 Hazai és külföldi időszaki kiadványok tartalmának digitális archiválásával összefüggő szerzői jogi kérdése
30/2004 Építészeti terv felhasználása; a tervezési díj mértéke
31/2004 Gyűjteményes művek összehasonlító vizsgálata; a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány megállapítása
32/2004 Visszavonva
33/2004 Idézés zenei műből
34/2004 Festmények felhasználása
35/2004 Szakirodalmi művek jogosulatlan felhasználása; az okozott vagyoni hátrány, illetve kár megállapítása
36/2004 A megbízó a megbízást visszavonta
37/2004 Számítógépi programalkotás jogosulatlan felhasználása
38/2004 "Font" (betű-, illetve karakterkészlet) szerzői jogi védelme
40/2004 A tananyagfejlesztéssel kapcsolatos szerzői jogi kérdések
41/2004 Azonos ötlet megjelenése különböző alkotásokban