Szakvélemeny keresés évszám szerint

Ügyszám Cím A szakvélemény teljes szövege A bírósági határozat
3/2003/1-2 Rockoperához írt alapdráma szerzősége
4/2003/1-2 Képzőművészeti, iparművészeti alkotások szerzősége
6/2003/1-2 Szerzői művek jogosulatlan másolása
25/2003/1-2 Környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció szerzői jogi védelme és jogosulatlan felhasználása építési engedélyezési tervdokumentációhoz; a kártérítés mértéke
34/2003/1-2 Térképművek jogosulatlan megváltoztatása
16/2003/1-3 Embléma szerzői jogi védelme; felhasználása esetén a fizetendő jogdíj mértéke
21/2003/1-3 Vérnyomásmérő készülékeket működtető szoftverek szerzői jogi védelme
1/2003 Internetről letöltött angol nyelvű használati utasítás és magyar nyelvű fordítása szerzői műnek minősülnek-e?
2/2003 Vitorlára készített grafikai tervek szerzői jogi védelme
5/2003 Geodéziai felmérés szerzői jogi védelme
7/2003 Tankönyvben szereplő táblázatok, képletek szerzői jogi védelme, felhasználása
8/2003 Térképmű szerzői jogi védelme, felhasználása
9/2003 Kiadványok és kéziratok jogosulatlan felhasználása; az idézés és átvétel szabályai
10/2003 Kiadványok borítóterveinek összehasonlítása
11/2003 Építési engedélyezési tervek szerzői jogi védelme
12/2003 Számítógépes rendszerekkel készített költségvetési kiírások összehasonlítása szerzői jogi szempontból
13/2003 Játékfilm lényeges elemeinek jogosulatlan felhasználása reklámfilmben
14/2003 Rockoperák zenéjének és szövegének összehasonlítása
15/2003 Filmalkotásban szereplő jellegzetes és eredeti alak felhasználása reklámfilmben
17/2003 Emblématerv felhasználása
18/2003 Emblématerv felhasználása
19/2003 Cikkek másolatainak engedély nélküli többszörözése és terjesztése
20/2003 Kábeltelevíziós hálózat működtetésének szabályszerűsége
22/2003 Tankönyv plágium; az átvétel szabályai tankönyv esetén
23/2003 Filmalkotás jogosulatlan bemutatása közgyűjteményben
24/2003 Számítógépi programalkotás jogosulatlan felhasználása
26/2003 Filmalkotás címének és betűtípusának felhasználása más termék reklámozására
27/2003 Képeslap szerzősége
28/2003 A sajtófigyeléssel kapcsolatos szerzői és szomszédos jogi kérdések
29/2003 Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos szerzői jogi kérdések
30/2003 A szerzőnek a mű egységét védő személyhez fűződő joga Bartók Béla: A csodálatos mandarin című zeneművéből készült táncfilm esetében
31/2003 Rajzfilmfigura reklámcélú felhasználása esetén járó jogdíj
32/2003 Csomagolóanyag szerzői jogi védelme és felhasználása
33/2003 A megbízó a szakértői vélemény nyilvánosságra hozatalának mellőzését kérte.
35/2003 Az Iparjogvédelmi Szakértő Testülethez áttéve
36/2003 Az SZJSZT a megkeresést elutasította.
37/2003 Munkaruhák összehasonlítása
38/2003 Külsős óraadók előadásainak szerzői jogi védelme
39/2003 A közszolgálati műsorszórók programjainak a kötelező ("must carry") vezetékes elosztása fejében járó és az ORTT Műsorszolgáltatási Alapja által fizetendő díj
40/2003 Tankönyvek mint gyűjteményes művek összehasonlítása
41/2003 Szoftverek jogosulatlan többszörözésével okozott vagyoni hátrány megállapítása