2018

Interjú Dr. Láng László, búzanemesítő, agrármérnökkel
MTV Ma Reggel 2018. 03. 16-i adás
2018. 03. 16., 7 perc

 

KISFILM AZ IDEI DÍJAZOTTAKRÓL»

 

JUHÁSZ MÁRTON, a NowTechnologies Zrt. alapítója, fejlesztő, feltaláló.

A szombathelyi tudós már 18 éves korában szabadalmaztatott egy gondolatirányítású kibernetikus művégtagot. A kart a gencsapáti házuk garázsában rakta össze az akkor még középiskolás feltaláló. Az ötlete az volt, hogy az emberi szervezet idegpályáit hasonló felépítésű mesterséges anyagokkal köti össze. Ezután egész életét végigkísérte a feltalálói tevékenység. Juhász Márton olyan innovatív megoldásokat kutat, gyógyászati és orvosi segédeszközöket fejleszt, amelyek segítségével a mozgáskorlátozottak minőségibb életet élhetnek, ehhez intelligens eszközöket kapnak. A NowTechnologies-nál különböző kiegészítőket gyártanak kerekesszékekhez, új moduljuk pedig bármelyik gyártó alaprendszeréhez képes kapcsolódni. A vállalatnál évek óta dolgoznak a kerekesszékek fejjel történő vezérlésén. A feltaláló által kifejlesztett GyroSet kerekesszék-irányító rendszer segítségével a nyaktól lefelé mozgásképtelen emberek a fejük mozgatásával tudják vezérelni a közlekedésüket, illetve a kommunikációjukat. Ebben az esetben egy vezeték nélküli konzolt visel a beteg, látásában pedig semmi sem korlátozza, nem úgy, mint a szájjal mozgatható székek esetében. Headsetjükkel a mozgáskorlátozottak nemcsak a kerekesszéket irányíthatják, hanem a különböző csatlakoztatott eszközöket, például számítógépet, telefont vagy okostévét is. Ezzel a fejlesztéssel Juhász Márton több millió ember életét könnyítheti meg. A NowTechnologies Zrt. Németországban, az Egyesült Királyságban és Finnországban is forgalmazza termékeit.

Elnyert díjak többek között: Best Social Impact Startup by Global Startup Awards, 2017, Chivas The Venture 2017, Díj a Sikeres Vállalkozásokért, Magyarország 2014

 

DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője.

Tudományos munkássága a bőr immunrendszerére, a gyulladásos bőrbetegségek patogenezisére, a fotodermatológiára irányul. Közel száz kutatási és ipari projekt megvalósítója. Szakmai megbízatásai: elnöke volt a Magyar Dermatológiai Társulatnak, jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság elnöke, a European Academy of Dermatology and Venerology vezetőségi tagja. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánhelyetteseként sokat tett a kutatómunka koordinálásáért. Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyetteseként a kutatóegyetemi rang erősítéséért, a pályázati aktivitás és eredményesség növeléséért dolgozik. Témavezetőként 13, résztvevőként 39 kutatási és ipari projektben vett részt, melyekből kettő EU-s pályázat. Ipari partnerekkel közös projektek száma: 46.

Iparjogvédelmi portfóliója: 4 nemzetközi szabadalmi bejelentéssel, 4 európai szabadalmi bejelentéssel és 3 USA bejelentéssel rendelkezik. 15 magyar szabadalmi bejelentésből 8 szabadalmat kapott, 4 folyamatban van. A poszttraumás légúti hegesedésre való hajlam diagnosztizálására vonatkozó szabadalma jelenleg is oltalom alatt áll. A találmány tárgyát képezik a diagnosztikai készletek is, amelyek alkalmasak a poszttraumás légúti hegesedésre jellemző genetikai polimorfizmus biológiai mintából történő meghatározására. Díjai közül kiemelkedik az Akadémiai Díj és a Széchenyi István- ösztöndíj.

 

Dr. LÁNG LÁSZLÓ okleveles agrármérnök, mezőgazdasági genetikai szakmérnök, mezőgazdaság-tudományi doktor és kandidátus.

1978-ban végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben kezdte szakmai pályáját Martonvásáron, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében tudományos gyakornokként, majd később segédmunkatárs, munkatárs, 1992-től tudományos osztályvezető lett. 2006-tól ugyanitt tudományos tanácsadó posztot töltött be. Mezőgazdasági genetikai szakmérnöki oklevelét szintén a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte 1981-ben, ugyanitt mezőgazdaság-tudományi doktori címet nyert el 1983-ban. Egy évvel később az okleveles mezőgazdasági genetikus szakmérnök végzettséget szerezte meg, 1992-ben pedig a mezőgazdasági tudomány kandidátusa címet kapta meg. Az Akadémia doktora címet 2006-ban nyerte el. Az ország búzavetésterületének több mint 50%-án a Dr. Láng László közreműködésével nemesített búzafajtákat termelik. 67 államilag elismert őszibúza-fajta, 6 őszi durumbúza, 1 tavaszi és egy őszi zabfajta társnemesítője. Kutatási eredményeiről szerzőként vagy társszerzőként 216 tudományos és több mint 190 tudományos népszerűsítő közleményben számolt be.

Iparjogvédelmi portfóliója: 3 szabadalommal, 66 növényfajta-szabadalommal és növényfajta-oltalommal, 24 folyamatban lévő növényfajta-oltalmi bejelentéssel rendelkezik. Ezekből 34 fajtát közösségi fajtaoltalomra is bejelentettek, közülük 30 már megkapta a közösségi növényfajta-oltalmat.

 

Dr. VOLK BALÁZS okleveles vegyészmérnök, PhD, az EGIS Gyógyszergyár hatóanyag-fejlesztési igazgatója.

Szakterülete az originális és a generikus gyógyszerkutatás. Kiemelkedő a gyógyszerfejlesztés és termelés területén. A BME Vegyészmérnöki Karán 1999-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát. Ezt követően az EGIS kutatója lett. 2005-től egy éven át a francia Servier gyógyszergyárnál dolgozott originális gyógyszerkutatási területen. Hazatérését követően 2007-től a Kémiai Kutatási Főosztály főosztályvezető-helyetteseként, majd 2009-től fejlesztési megaprojekt-vezetőként dolgozott mint az originális és generikus hatóanyagok kutatási koordinátora. 2011-ben nevezték ki a Kémiai Kutatási Főosztály vezetőjének, és 2014 óta tölti be jelenlegi posztját mint hatóanyag-fejlesztési igazgató. Az EGIS Gyógyszergyár eddig már számtalan megoldását hasznosította a fejlesztés és a termelés területén. Kiemelkedő kutatói tevékenységét több mint húsz, nemzetközi folyóiratban publikált cikkben való társszerzősége is jelzi.

Kiváló kutató, jelentős szabadalmi portfólióval rendelkezik: 52 PCT és 51 magyar bejelentés társfeltalálója, amelyek közül 19 megadott szabadalom, 20-nak a bejelentése folyamatban van. Emellett 18 EP bejelentés és szabadalom, 14 JP bejelentés és szabadalom, 27 US bejelentés és szabadalom fűződik Dr. Volk Balázshoz (ezek közül néhány folyamatban van). Munkássága elismeréseként 2011-ben Zemplén Géza díjban, 2013-ban pedig Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesült.

 

HONORIS CAUSA JEDLIK ÁNYOS-DÍJAS
 

DR. GAZDA ISTVÁN tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója, kandidátus.

A BME korábbi adjunktusa, az ELTE BTK volt tudományos főmunkatársaként a modern fizika tantárgy tanára, a fizikatörténet kutatója. A Gábor Dénes Főiskola egyik alapítójaként a tudománytörténet és a technikatörténet országos vezetőtanára.

1994 óta a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója. A Jedlik Ányos Társaság alapító tagja és alelnöke. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti, Művelődéstörténeti és Orvostörténeti Bizottságainak. Nagyon sokat tesz Jedlik emlékének ápolásáért, kéziratos hagyatéka feldolgozásáért, Jedlik dolgozatainak, műveinek új, kritikai értékű megjelentetéséért. Elsőként adta közre önálló kötetben a Jedlik- bibliográfiát 1995-ben. Ő rendezte sajtó alá Verebély László műegyetemi professzor „Jedlik Ányos két úttörő találmányáról” című dolgozatát, amelyet önálló kötetként három nyelven adtak ki. Jedlik születésének 200. évfordulója tiszteletére közreműködött a „Jedlik Ányos tisztelete” és „Jedlik Ányos emlékezete” című kiadványok létrehozásában, valamint ő rendezte sajtó alá az „Epizódok Jedlik Ányos életéből” című kötetet is. 2017-ben ő szerkesztette Jedlik „Súlyos testek természettana” c. klasszikus munkájának új megjelentetését, s kiadásra készíti elő annak „Súlytalan testek természettana” című folytatását. Dr. Gazda István koordinálja a pannonhalmi Jedlik-hagyaték feldolgozását is.

Több díj birtokosa, többek között: Széchenyi-emlékérem ezüst fokozata, Kossuth Zsuzsa-emlékérem, Bolyai János alapítványi díj, Jedlik Ányos Társaság emlékérme, Akadémiai Kiadó nívódíja.