2002

Millenniumi Díj 2002

Országos Széchényi Könyvtár
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézete
Hungaroton Records Kft.

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

A 2002-ben születésnapját ünneplő OSZK, a nemzet élő emlékezeteként a következő generációk nevelésének, szellemi gyarapodásának kimeríthetetlen tárháza.

Széchényi Ferenc nagycenki magánkönyvtárának alakításában a Magyarországgal és a magyarsággal kapcsolatos kéziratok, könyvek, metszetek, térképek és pénzérmék rendszerezett gyűjtését tűzte ki célul. Hungaricum-gyűjteményének a "közhaszon" számára történő felajánlásával 1802. november 25-én kelt alapító okiratában vetette meg a magyar nemzeti könyvtár, a Bibliotheca Hungarica Széchényiano-Regnicolaris alapjait. Az alapító törekvésének több indítéka volt: megteremteni és az utókorra hagyományozni a magyar szellemi örökséget, bizonyítani a magyarság évszázados részvételét az európai szellemi életben és megteremteni a kibontakozóban lévő hungarológiai kutatás bázisát.

A XIX. század második felétől kezdődően az első világháború végéig a nagy nyugat-európai könyvtárak példáját követve gyűjtőkörének kiszélesítésére, a hungaricumok viszonylagos teljességre törekvő gyarapítása mellett az erősen válogatott, egyetemes gyűjtésre is gondot fordított. A területi hungaricumok gyűjtését már 1804-től kezdődően a kötelespéldány-szolgáltatás biztosította. A gyűjtemény fejlesztése a könyvek mellett kéziratokra, időszaki kiadványokra, kisnyomtatványokra, térképekre, zeneművekre, majd napjainkban vizuális és elektronikus dokumentumokra egyaránt kiterjed, amelyek idővel önálló külön-gyűjteményekbe szerveződtek. A nemzeti könyvtári funkciók alakulásával összhangban fokozatosan bővült az Országos Széchényi Könyvtár vállalt feladatainak köre is. A XX. század második felétől a magyarországi könyvtári ellátásban központi szolgáltatások egész sorával vállalt részt, hungaricum-gyűjteményére alapozottan építi átfogó információs rendszerét. Nemzeti örökségünk megőrzésében bátran felhasználja a modern technika teremtette lehetőségeket, melynek szép példája a corvinák nagyszabású digitalizálási programja.

Az Országos Széchényi Könyvtár a nemzet élő emlékezete, a következő generációk nevelésének, szellemi gyarapodásának kimeríthetetlen tárháza, a jövő sikereinek megkerülhetetlen forrása.

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.

A nagy hagyományú és világhírű Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. törekvésében és tevékenységében 176 éve az érzékeny kézműipar és a világra fogékony alkotóerő megvalósítója.

A herendi porcelán teljes egészében kézi munka. A tál vagy a csésze elkészítése éppúgy, mint a minta festése. Valamennyi terméken apró jel azonosítja a remekművek készítőit.

A Herendi Porcelánmanufaktúra 104 éve működtet saját iskolát, ahol a modellkészítőket, a korongosokat és a festőket képezik.

Az 1920-as évek közepétől bevezettek egy addig csak elvétve érintett "műfajt": a kisplasztikák készítését. Állatszobrok, aktok, sportszobrok mellett magyaros és vallásos tárgyú kisplasztikák sokaságát tervezték az alkalmazottak és a szerződtetett iparművészek, szobrászok. Az elmúlt századokban tizenhatezer egyedi formát tökéletesítettek és alkottak meg a művészek és a mesterek a különböző csészékből, tálakból, vázákból, dísztárgyakból.

A Herendi Porcelánmanufaktúra az egyedi szellemi alkotások őrzője és a sajátos, utánozhatatlan formakultúra kialakítója, amellyel az egész világ elismerését kivívta és keresetté tette termékeit valamennyi kontinensen.

Ma a herendiek közel hatvan országba exportálnak, termékeik tíz magyarországi és három külföldön található márkaboltban vásárolhatók meg, a Herendi Porcelánmanufaktúra éves forgalma közel nyolcmilliárd forint. A herendi szakmai hagyományok dicsérete fogalmazódik meg egy herendi kiadványból idézett gondolatban:

"Az idő jól érzi magát Herenden. Nem kell rohannia, és minden munkafázisban megkapja, ami jár neki." ­-- "Egy ecsetvonás talán csak egy pillanatig tart, mégis: évtizedek munkája, apák és nagyapák fáradsága és tudása áll mögötte."

Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézete

A Miskolci Egyetem kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkező Anyagtudományi Intézetnél eredményesen ötvöződik az elmélyült természettudományi ismeretszerzés, az alapkutatás az alkalmazott kutatással, a problémamegoldó gondolkodással.

A Miskolci Egyetemen 1994-ben jött létre az Anyagtudományi Intézet, az 1923-ban alapított Fémtani Tanszék és a Nemfémes Anyagok Tanszéke köré szerveződve, amely mára már egy akadémiai kutatócsoporttal is bővült.

A Nemfémes Anyagok Tanszékén poliolefinek szerkezetvizsgálatától kezdve az ejtőtornyos mikrogravitációs kísérleteken át a sokzónás űrkemence fejlesztéséig szinte minden kutatási program széles körű nemzetközi együttműködésben zajlik. Az alapkutatás mellett a K+F terén kiemelkedő a Széchenyi-tervben jelentős támogatást kapott járműipari kutatásuk. Az intézet fémtani részlegén a kutatások a töretfelületek szerkezetétől a fémmátrixú kompozitok vizsgálatán át a martensites átalakulások vizsgálatáig terjednek, melyekkel több nemzetközi kutatási kooperációban is részt vesznek.

Az intézet munkatársai még az első magyar űrrepülést követően, a nyolcvanas években kezdtek hozzá egy univerzális sokzónás kristályosító berendezés, az űrkemence kifejlesztéséhez, amely 1991 óta áll szabadalmi oltalom alatt, s a berendezés újabb változatát jelenleg is a NASA Marshall Űrrepülési Központjá laboratóriumában tesztelik. A miskolci űrkohót talán már a közeljövőben a Nemzetközi Űrállomáson helyezhetik üzembe. Az űrkemence mellett a földi mikrogravitációs kutatások terén, szintén sokéves együttműködésben, az ejtőtornyos kísérletekhez több berendezés épült már a miskolci laboratóriumokban.

A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézete több munkatársának nevéhez számos rangos szakmai elismerés és szabadalom fűződik.

A kohászatnak, az anyagtudomány művelésének e vidéken kétszáz évre visszatekintő múltja van, az ómassai őskohótól az űrkemencéig, a napjainkban itt folyó világszínvonalú anyagtechnológiai kutatásokig. Az intézet eredményesen ötvözi az elmélyült és tettre kész természettudományos ismeretszerzést, az alapkutatást az alkalmazott kutatással, a problémamegoldó gondolkodással, s szellemi világítótoronyként sugározza szét e tudományterület eredményeit és folytonosan megújuló, a kor kihívásaihoz igazodó célkitűzéseit.

Hungaroton Records Kft.

A Hungaroton Records Kft a magyar zenei örökséget is példaadóan gondozza, a hazai művészet egyik legértékesebb ágának sikere munkásságát kívánja az MSZH ilyen módon is a közfigyelem középpontjába állítani.

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalatot 1951-ben hozták létre. A Vállalat életében a hatvanas évek közepe hozott változást. Számos sikeres könnyűzenei, komolyzenei együttes lemeze jelent meg sok ezer példányban. A Hungaroton a hetvenes évektől a külföldi piacokon is jelentkezett és valódi ritkaságokat jelentetett meg a komolyzene területén is.

A nyolcvanas években a compakt diszkek megjelenése vetette fel a kérdést, vajon átveszi-e a hatalmat a bakelitkorong fölött. A kiadó sikeres szerződéseket kötött a világ első CD gyáraival és ugyanakkor felújította a dorogi feketelemez gyárat is.

A cég sikeres privatizációja után ma már harmadával több komolyzenei lemezt ad ki, mint a korábbi években.

Számos neves külföldi muzsikus is készít felvételeket a Hungarotonnál. Zenei különlegességek megjelentetésével alakítja a kiadó önálló arculatát, így a barokk és a klasszikus zene kiemelkedő személyiségeinek Valentini, Tessarini, Hummel és Michael Haydn egyházi műveivel. Egyre keresettebbé válnak a XX. század első felének eddig méltatlanul háttérbe szorult művészei, Dohnányi, Hubay, Weiner Leo művei is. Méltán érdemelte ki 2002-ben a Midem Classic Díjat, az egyik legjelentősebb lemezkiadó elismerését, a Bartók életmű kiadásáért. Különlegességként vehetjük számba azokat a lemezeket, amelyeken költők, írók saját maguk adják elő műveiket.

A Hungaroton Records a magyar művészet egyik legértékesebb ouvre-jének őrzője, felkutatója és szétsugárzója. A hangzó zenei pillanatot megragadva lehetőséget teremt a remekművek generációkon, korokon átívelő megőrzésére, az élmény újbóli felidézésére, átélésére.