Szervezeti felépítés

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja be.

Az SZTNH kinevezett vezetőinek neve és elérhetőségei itt tekinthetők meg.

Az ábrában a névre kattintva a személyhez kapcsolódó szakmai és kapcsolati információk, míg a szervezeti egység nevére kattintva az alárendelt egységek és személyek adatai tekinthetők meg.


 

Elnök
 
Műszaki elnökhelyettes
 
Gazdasági főigazgató
Horváth Zoltán
 
Jogi elnökhelyettes
Dr. Németh Gábor
 
Elnökségi kabinet
Dr. Péntek Gábor
Főosztályvezető
 
Szabadalmi főosztály
Gyetvainé Virág Dóra
főosztályvezető
 
Dr. Mikló Katalin
főosztályvezető- helyettes
 
Hatósági ügyviteli főosztály
Dr. Zábori Zoltán
főosztályvezető
 
Tájékoztatási és innovációtámogatási főosztály
Dr. Bárdi Maja
főosztályvezető-helyettes
 
Gazdálkodási főosztály
Kóczánné Pásztor Györgyi
főosztályvezető-helyettes
 
Ügyvitelfejlesztési és informatikai főosztály
Bognár Tivadar
főosztályvezető
 
Dénes Tamás
főosztályvezető-helyettes
 
Védjegy és mintaoltalmi főosztály
Dr. Tóháti Márta
főosztályvezető
 
Dr. Kiss Gabriella
főosztályvezető-helyettes
 
Szerzői jogi főosztály
Dr. Lábody Péter
főosztályvezető
 
Dr. Legeza Dénes István
főosztályvezető-helyettes
 
Jogi és nemzetközi főosztály
Dr. Baticz Csaba
főosztályvezető
 
Humánpolitikai önálló osztály
 
Vegyészeti és biotechnológiai osztály
Földvári Edit
osztályvezető
 
Gyógyszer- és agrárkémiai osztály
Dr. Mikló Katalin
főosztályvezető- helyettes
 
Mechanikai osztály
Végh László
osztályvezető
 
Villamossági osztály
Miklósi József
osztályvezető
 
Átvevőhivatali és hatósági publikációs osztály
Szilvitzky Gyöngyi
osztályvezető
 
Ügyfélszolgálat
 
Együttműködési és tájékoztatási osztály
 
Kutatás-fejlesztési és innovációs osztály
Dr. Bárdi Maja
főosztályvezető-helyettes
 
Pénzügyi és számviteli osztály
Kolozsváriné Máté Erzsébet
osztályvezető
 
Létesítmény- gazdálkodási osztály
Oláh Zoltán
osztályvezető
 
Ügyvitelfejlesztési osztály
Dénes Tamás
főosztályvezető-helyettes
 
Infokommunikációs szolgáltatási osztály
Szendefi Attila
osztályvezető
 
Nemzeti védjegyosztály
Dr. Pósa Dorottya
osztályvezető
 
Nemzetközi védjegyosztály
Dr. Kiss Gabriella
főosztályvezető-helyettes
 
Mintaoltalmi osztály
Jámbor Eszter
osztályvezető
 
Szerzői jogi hatósági osztály
Dr. Legeza Dénes István
főosztályvezető-helyettes
 
Nemzetközi szerzői jogi osztály
Dr. Lábody Péter
főosztályvezető
 
Iparjogvédelmi jogi osztály
Dr. Pál Roberta
osztályvezető
 
Iparjogvédelmi lajstromvezetési osztály
Dr. Tarnóczy Emese Beáta
osztályvezető
 
Nemzetközi együttműködési osztály
Dr. Györke-Sipos Mónika
osztályvezető
 
Az Elnökségi Kabinet személyi állományába tartozóan működik: az ISO minőségirányítás, az információbiztonsági vezető, az integritás tanácsadó, a jogtanácsos, a sajtófőnök, a honlap főszerkesztő stratégiai főtanácsadó és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa titkársága.

A Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztály személyi állományába tartozóan működik: a Magyar Formatervezési Tanács irodája és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága.