2001

Millenniumi Díj 2001

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
MTA Szegedi Biológiai Központ
MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutató Intézet

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

A jelenleg mintegy kétszáz jogi és kereken ezer egyéni tagot számláló Egyesület a szellemi alkotások oltalmát szolgáló jogi eszköz- és intézményrendszert működtető, használó és alkalmazó, valamint a szellemi alkotások hasznosításával és értékesítésével foglalkozó, főként műszaki, jogász és közgazdász szakembereket tömöríti soraiba. A MIE céljai és feladatkörében végzett közhasznú tevékenységei körébe kiemelten az iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmat élvező alkotások jogvédelmének és hasznosításának tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, a szerzői jogi és iparjogvédelmi kultúra ápolása és terjesztése, az iparjogvédelemmel és a szerzői joggal összefüggő ismeretek közhasznú elterjesztése, továbbá az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai-társadalmi eszközökkel való elősegítése tartoznak.

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) azt a feladatot vállalja magára, hogy képviselje és őrködjön a könyvszakma sajátos érdekei fölött. Magyar és külföldi tulajdonú vállalkozások önkéntesen jutottak-jutnak arra az elhatározásra, hogy tagságuk révén erősítsék a szakmai érdekképviseletet. 1988-ban - elsőként a kelet-közép-európai országok közül - az egyesülés megújította teljes jogú szervezeti tagságát a Kiadók Nemzetközi Egyesületében (IPA). 1996 óta vesz részt az International Federation of Reproduction Rights Organization munkájában. 1998-tól társult tagként nyert felvételt az Európai Könyvkereskedők Szövetségébe (European Federation of Booksellers). Az Európai Könyvkiadói Szövetség (Federation of European Publishers) ugyancsak tagjai közé sorolja a MKKE-t. Jelenleg több mint 105 tagot számlál az egyesülés, a Magyarországon kiadott könyvek 80%-a a tagok kiadói tevékenysége eredményeként jelenik meg. 1990-ben adták ki "A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem versenyszabálya" c. összeállítást, amely a szakma etikai kódexéül szolgál.

MTA Szegedi Biológiai Központ

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja 1971 óta a magyar biológiai kutatás fellegvára. Megalapításakor négy önálló intézetnek - biokémiai, genetikai, növényélettani és biofizikai - adott helyet, amelyekhez 1978-ban csatlakozott ötödikként a budapesti székhelyű enzimológiai intézet. Az intézet kutatói a legrangosabb hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálnak, a közlemények száma évi 600 körül jár, összesített impakt faktoruk igen magas, eléri az 1800-at. A központ jelentős tudománypolitikai sikere az Európai Uniótól elnyert Kiválósági Központ (Center of Excellence) cím, amit a European Molecular Biology Organization (EMBO) által kiválasztott nemzetközi hírű kutatókból álló bizottság felmérése alapján adományoztak.

MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutató Intézet

Az Intézet az egyik legeredményesebb hazai fizikai kutatóhely. Akadémiai intézetként jelenleg elsődleges tevékenysége az alapkutatás, de - részben ennek "melléktermékeként" - számos, a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható megoldás származik innen. Eredményességét százas nagyságrendű, a legrnagosabb nemzetközi szakfolyóiratokban, többek között a Nature-ben, a Physical Review-ban, a Physical Review Lettersben és további, szűkebb szakterületekhez tartozó lapokban megjelent közlemény és szabadalmi bejelentés dokumentálja.