1998

Jedlik Ányos-díjasok névsora 1998-ban

 

DR. ANDRÁSI FERENC
DR. BEDŐ ZOLTÁN
DR. GÉMES ISTVÁN
DR. PALÁGYI TIVADAR
DR. RICHTER PÉTER

 

DR. ANDRÁSI FERENC

a Gyógyszerkutató Intézet Farmakológiai Osztályának vezetője

A mai magyar ipari gyógyszerkutatás megalapozóinak egyike, nevét 1970-ben a túlzott gyomorsav elválasztást csökkentő, az ulcus ventriculi terápiáját forradalmasító molekula, a 2-piridiltioacetamid (PTA) felfedezése tette világhíressé, ugyanis a PTA módosításával jutottak el az ASTRA kutatói a világ egyik legsikeresebb gyógyszeréhez, az omeprazolhoz. A pirimidin származékokat tartalmazó gyógyászati készítményekre vonatkozó 1995-ös szabadalmi bejelentését megelőzően kutatócsoportja már 35 szabadalom birtokosa volt. Farmakológiai műhelye több évtizedes, iskolateremtő munkásságán alapul.

 

 

DR. BEDŐ ZOLTÁN

az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete igazgatója, a mezőgazdasági tudományok doktora

A magyar búzanemesítés egyik meghatározó módszertani és alkotó munkásságú személyisége. Elsőként létesített növénynemesítő kutatóhelyen molekuláris nemesítési laboratóriumot a fontosabb agronómiai jellegek molekuláris térképezésére, molekuláris markerek növénynemesítési felhasználására. Elméleti eredményei beépültek a gyakorlati nemesítésbe: Magyarországon 24, külföldön 14 államilag elismert búzafajta társszerzője. Feltalálói munkásságát 25 szabadalmazott új növényfajta fémjelzi. A hazai búzatermesztésben a munkatársaival előállított fajták termőterületi részaránya meghaladja az 50 százalékot.

 

 

† DR. GÉMES ISTVÁN

a Nitroil Vegyipar Termelő-Fejlesztő Rt. elnök-vezérigazgatója

Több évtizedes fejlesztői tevékenysége döntően a folyamatos katalitikus hidrogénező eljárások laboratóriumi méretű kidolgozásához, majd ezek üzemi méretig történő méretnöveléséhez, illetve speciális ipari segédanyagként hasznosítható kompozíciók kidolgozásához fűződik. Jelentős műszaki alkotói munkásságát a több mint 40 szabadalomban való társfeltalálói közreműködés bizonyítja. Az általa vezetett Nitroil Rt. saját fejlesztésű - alifás, cikloalifás és aromás aminok, valamint heterociklusos vegyületek különféle N-alkilált származékainak, aromás vegyületek hidrogénezett származékainak, aromás aminok és aminszármazékok, valamint speciális ipari segédanyagok - előállítási eljárásait felhasználva több milliárd forint értékű terméket állított elő és exportált.

 

 

DR. PALÁGYI TIVADAR

szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. tagja, az AIPPI Magyar Csoportjának elnöke

Példaadó szabadalmi ügyvivői munkásságát fémjelzi a magyar gyógyszeripar legkiválóbb találmányainak sikeres külföldi jogvédelme: szaktudása és iskolateremtő tevékenysége nemzetközileg elismert. A hazai szabadalmi ügyvivőképzés meghatározó személyisége. Az AIPPI Magyar Csoportjának -amely az egyik legelismertebb nemzeti csoport -főtitkári, majd elnöki irányítása mellett kiemelkedő nemzetközi szervezőmunkát végzett. Publicisztikai tevékenysége széles körű, a világ iparjogvédelmi eseményeiről azonnali és pontos tájékoztatást ad a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben megjelenő, immár egy évtizedes rovata révén.

 

 

DR. RICHTER PÉTER

a Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a műszaki tudományok doktora

Kimagasló eredményességű felsőoktatási K+F tevékenységet valósít meg a műszaki fizika különböző területein. Új optikai technológiák -akusztooptika, polimeroptika, integráloptika, lézeres anyagmegmunkálás, elektrolitográfia -kifejlesztése és ipari bevezetése, valamint analitikai és folyamat-ellenőrzési célú spektroszkópiai méréstechnikák kidolgozása fűződik a nevéhez. A lézerfizika gyakorlati alkalmazása terén jelentős eredményeket ért el változtatható frekvenciájú lézerdiódák és változtatható sávszélességű lézerfény előállítására vonatkozó eljárás kimunkálásában. Feltalálóként 21 találmányi bejelentés, illetve szabadalom birtokosa.