2011

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2011-ben

 

Almási Gyula
Kecskeméthy Géza
Lantos Mihály
Dr. Mátyus László
Vilmos András

 

 

ALMÁSI GYULA őrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztályának osztályvezetője
 

Almási Gyula több mint tíz éve foglalkozik a szellemitulajdon-jogok védelmével. Szakmai tudása, elkötelezett tettrekészsége, gyakorlatias eredményorientált szemlélete, alapján mind a hatósági oldal, mind a jogtulajdonosok elismerik és nagyra értékelik tevékenységét. Kitartóan és folyamatosan fáradozik a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni küzdelem hatékonyabbá tételén és a terület fontosságának elismertetésén, melynek nyomán a termékhamisítás elleni küzdelem kulcsszemélyiségévé vált. Európai uniós és más nemzetközi projektekben jelentősen hozzájárult a hatóságok közötti együttműködés kiteljesedéséhez. A hatósági jogérvényesítési tevékenységen túl a tudatosságnövelés, a közvélemény tájékoztatása és a szakemberek képzése terén széleskörű elismertséget szerzett. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület országos kampányának, a hamisítás elleni vándorkiállításnak egyik ötletadója, odaadó, kreatív és fáradhatatlan szervezője. A Vám Világszervezet valamint a török állam dicsérő oklevéllel ismerte el a hamisítás területén kidolgozott hatósági eljárási koncepciójáért, elért eredményeiért.

 

 

 

KECSKEMÉTHY GÉZA okleveles gépészmérnök, a KOMPOZITOR Műanyagipari Fejlesztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója
 

Gépészmérnöki diplomáját 1955-ben védte meg a Budapesti Műszaki Egyetem vegyipari gépész szakán. Pályafutását a Faipari Kutató Intézetben kezdte, majd a Műanyagipari Kutatóintézet gépészeti-technológiai osztályának megszervezésével bízták meg meg. A vezetésével 1991-ig működő kutató-fejlesztő közösség úttörő munkát végzett az üvegszállal erősített nagyszilárdságú műanyag kompozitok alkalmazásának hazai bevezetésében. Kecskeméthy Géza tervezte, és vezetésével hozták létre - Európában másodikként - az üvegszálas műanyag hullámlemezt gyártó gépet. A világ akkori legnagyobb műanyag gabonasilóját építette meg Magyarországon, amely 100 vagon gabona befogadására volt alkalmas. Exportképes műgyanta-adagoló gépeket fejlesztett, és megvalósította a műanyag hajótestek hazai gyártását. KOMPOZITOR elnevezésű vállalatát 1991-ben alapította. Létrehozta a FuranFlex márkanéven ismert, hő- és korrózióálló, lágy, hőre keményedő kompozitcsövet kémények bontás nélküli bélelésére. A vállalkozás nemcsak Magyarországon, hanem a világon is egyedüliként foglalkozik ezzel a technológiával. Kecskeméthy Géza sikeres, több évtizedes alkotómunkáját számos szabadalom kísérte. 53 találmány fűződik a nevéhez egyedüli vagy társfeltalálóként.

 

 

 

 

LANTOS MIHÁLY okl. villamosmérnök, gazdasági mérnök, magyar és európai szabadalmi és védjegyügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója
 

Diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1967-ben, később mérnök-közgazdászi képesítést is szerzett. 1972 óta a Danubia Szabadalmi és Jogi Irodánál illetve jogelődjénél dolgozik. Szakterületei: elektronika, elektrobiológia, irodaautomatizálás. Szakmai munkássága a szellemi tulajdon védelmének minden szegmensére kiterjed, főként szabadalmi és védjegyügyeket és ezekkel kapcsolatos jogérvényesítési, ügyeket visz. A külföldi jogszerzés és jogérvényesítés területén kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik. Lantos Mihály vezetése alatt a Danubia megerősítette hazai és nemzetközi súlyát, elismertségét, mindezeken túl számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet vezetésében kifejtett tevékenysége számottevően járult hozzá a hazai iparjogvédelem alakításához. Kiemelkedő érdeme hogy, 2010-ben ő és az LES Magyar Csoportja szervezhette meg Budapesten az LES International nemzetközi szervezet páneurópai konferenciáját A rendezvény szakszerűsége és magas színvonala komoly nemzetközi visszhangot váltott ki. Vezetői és szabadalmi ügyvivői munkáján túl, egyes, számára érdekes témákban hosszú évek óta aktívan, esetenként feltalálóként illetve támogatóként is részt vesz a találmány létrehozásától a piaci hasznosításig. Ilyen a részvételével született lánc nélküli kerékpár, kereskedelmi nevén Stringbike, amely már a piaci bevezetés és értékesítés fázisába lépett innováció.

 

 

 

 

DR. MÁTYUS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biomatematikai Tanszékének tanszékvezető professzora
 

Orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte 1980-ban, majd ugyanitt a klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa képesítést szerzett 1985-ben. Szakmai munkája mindig ehhez az egyetemhez kötötte: 1980-tól tanársegéd, 1989-ben adjunktus, 1994-ben docens, 2005-től az MTA doktora. A köztársasági elnök 2007-ben nevezte ki egyetemi tanárrá. Kutatási területe a sejtfelszíni fehérjemolekulák topográfiai viszonyainak analízise fluoreszcenciás és modern mikroszkópos technikákkal. Mintegy 60 tudományos közlemény szerzője, számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet vezető tisztségviselője, akadémiai közgyűlési doktor képviselő. Mátyus professzor az ezredforduló éveiben az Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettese, 2005-2009 között a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont és a Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda igazgatója. Kimagaslóak az érdemei az egyetemi technológiatranszfer infrastruktúrájának kiépítésében, az intézmény kereteiben létrehozott szellemi alkotások megfelelő védelmét és hasznosítását biztosító szabályozás és gyakorlat megalapozásában, a helyi Patlib-központ eredményes működtetésében.

 

 

 

VILMOS ANDRÁS okl. közgazdász, a SafePay Systems Kft. ügyvezető igazgatója
 

Közgazdaságtudományi diplomáját 1987-ben szerezte Budapesten, később jogtudományi tanulmányokat folytatott. Szakmai karrierje során több nagyvállalatnál töltött be különböző pénzügyi vezetői pozíciókat, majd néhány éve saját céget alapított, amely rendszertervezéssel, pénzügyi tanácsadással foglalkozik. Vilmos András az elmúlt években mobil fizetési és banktranzakciós rendszerek kutatásával és fejlesztésével foglalkozott. A SEMOPS projekt vezetőjeként koordinálja a szolgáltatás fejlesztését. A projekt célja olyan univerzális elektronikus fizetési rendszer megvalósítása, amely a világon bárhol, bármilyen fizetési helyzetben használható lesz. A több millió euró költségvetésű projekt az EU támogatásával jött létre, tagjai jelentős részben magyar társaságok. Vilmos András felismerése nyomán saját társasága lett a kifejlesztője és a névadója a SafePay mobilfizetési megoldásnak, amely teljesen új oldalról közelíti meg az elektronikus fizetési szolgáltatások kérdését. Rendszerében - az elterjedt gyakorlattal szemben a vevő megtartja anonimitását, a tranzakcióval összefüggő adatokat, és csak saját bizalmi partnerével - a bankjával vagy szolgáltatójával lép kapcsolatba. Vilmos András számos elektronikus és mobilfizetéssel kapcsolatos publikáció szerzője. Tizenöt, elektronikus pénzügyi tranzakcióval kapcsolatos szabadalmi bejelentés, illetve szabadalom tárgyát képező találmány feltalálója, ebből tizenkettőnek a jogosultja is egyben.