2012

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2012-ben

Kacskovics Imre, egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem immunológiai tanszék kutatója.
Kacskovics Imre és kutatótársai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban transzgénikus állatok alkalmazásával végzett kísérletek alapján új eljárást dolgoztak ki az ellenanyag-termelés hatékonyságának fokozására.
A találmány lényege, a neonatális receptort nagyobb mértékben kifejező transzgénikus egerek és nyulak fokozott immunválasz-képessége új lehetőséget kínál a terápiás, diagnosztikai és kutatási ellenanyagok előállítása terén. Ennek kiaknázására szabadalmi bejelentést tettek és az új technológiát hasznosító vállalatot hoztak létre.
Transzgénikus egereiket a világ vezető gyógyszergyártói tesztelik annak érdekében, hogy integrálják a technológiát a terápiás ellenanyag-termelési rendszerükbe. Kutatási együttműködésben monoklonális és poliklonális ellenanyagokat fejlesztenek olyan antigének ellen, amelyekkel szemben a korábbi próbálkozások sikertelenek voltak.
A találmány jelentőségét kiemeli, hogy a célzott terápiás eszközök leggyakrabban antitest-alapú készítmények, melyek fegyvertára és piaca világszerte rohamosan fejlődik és növekszik. A célzott terápiás fejlesztések során új célpontok ellen is lehetőség nyílik antitest kifejlesztésére költséghatékony módon.

Interjú Kacskovics Imrével, az ELTE Immunológiai Tanszékének kutatójával.

Rónaföldi Arnold villamosmérnök, egyetemi docens, a Miskolci Egyetem anyagtudományi akadémiai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa.
Rónaföldi Arnold 2004 óta vesz részt az Európai Űrkutatási Ügynökség által szervezett magyar-német-francia nemzetközi projekt magyarországi kutatócsoportjának munkájában, a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézetében folyó kutatásokban.
A projekt keretében továbbfejlesztette a kutatáshoz használt, forgó mágneses térben történő kristályosításra alkalmas berendezést, a fejlesztés során a berendezéshez nagy mágneses teret előállító (forgó mágneses teres) magneto-hidrodinamikus keverő egységet dolgozott ki. Az ennek segítségével végzett kristályosítási kísérletek eredményei komoly visszhangot és elismerést váltottak ki nemzetközi szakmai körökben is.
Új módszert és mérésre alkalmas berendezést dolgozott ki forgó fémolvadékok (folyadékok) fordulatszámának meghatározására nagy haladó mágneses teret előállító magneto-hidrodinamikus keverő egységgel egybeépítet kristályosító berendezésre is.
Korábbi, több évtizedes ipari gyakorlatban szerzett fejlesztői tapasztalata és egyetemi tevékenysége eredményét fémjelzi, hogy mintegy negyven hazai és nemzetközi szabadalmi bejelentés fűződik a nevéhez feltalálóként vagy társfeltalálóként.

Sántha Hunor orvos, orvosbiológiai mérnök, villamosmérnöki PhD, egyetemi docens és Harsányi Gábor villamosmérnök DSc, tanszékvezető egyetemi tanár; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elektronikai technológia tanszék kutatói - megosztva.
A díjazott kutatók a Műegyetemen végzett iskolateremtő multidiszciplináris munkásságuk eredményeként mindeddig tizenhárom - orvosbiológiai-mérnöki témájú - szolgálati szabadalomban testet öltött találmányukkal kiemelkedő iparjogvédelmi portfoliót hoztak létre fő kutatási területeiken, az elektronikai technológiák kiaknázásával bioérzékelő alapú, illetve mikrofluidikai eszközök készítésében.
A bioszenzorok készítése és multi-bioszenzorok megvalósítása, a non-invazív orvosi diagnosztikai eszközök és módszerek fejlesztése terén elért kiemelkedő eredmények a Harsányi Gábor által az orvosbiológiai felhasználású érzékelők kutatására-fejlesztésére és oktatására a '90-es években indított új interdiszciplináris program gyümölcse. A ma Érzékelők és Mikrofluidika Laboratórium néven ismert tudományos műhelyt - melynek vezetését Sántha Hunor 2004-ben vette át - 2011-ben a BME doktori tanácsa a Műegyetem 3 legkiválóbb laborja közé sorolta.
A kutatásokhoz elnyert pályázati források lehetővé tették, hogy a labor ma már világszínvonalon, több tekintetben is unikális berendezésparkkal működjön, hozzájárulva ahhoz, hogy a hagyományosan erős orvosi-elektronikai iparághoz képest több szakmát átfogó orvosbiológiai-mérnöki ipar formálódhasson, erősödhessen hazánkban.