A testület tagjainak névsora

Elnök:
Hajdú Judit

Elnökség:
Dr. Antallfy-Zsíros András
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Baticz Csaba
Dr. Gonda Imre
Dr. Kereszty Marcell
Dr. Kovári Zoltán

Tagok:
Almási Gyula
Dr. Andréka Tamás
Bándy Tamásné
Dr. Berki Ádám
Dr. Braun Gábor
Buzásné Nagy Zsuzsanna
Dr. Cserhátiné dr. Füzesi Krisztina
Dr. Cserny András
Erdőssy János
Farkas Szabolcs
Földvári Edit
Goitein Miklós
Dr. Greiner István
Gyetvainé Virág Dóra
Dr. György Ádám
Dr. György András
Dr. Halász Bálint
Dr. Harangozó Gábor
Jámbor Eszter
Dr. Jókúti András
Dr. Kacsuk Zsófia
Dr. Karsay Enikő
Dr. Köteles Zoltán
Kürtös József
Kürtössy Jenő
Dr. Lantos Judit
Lantos Mihály
Dr. László Áron Márk
Dr. Lendvai Zsófia
Lengyel Zsolt
Dr. Lukácsi Péter
Mák András
Dr. Markó József
Mármarosi Tamásné
Dr. Mikló Katalin
Dr. Mikófalvi Gábor
Dr. Millisits Endre
Molnár Imre
Dr. Molnár István
Dr. Németh Gábor
Dr. Pál Roberta
Parragi Tamás
Dr. Pethő Árpád
Dr. Petz-Stifter Mária
Dr. Pósa Dorottya Cecília
Prohászkáné Németh Ildikó
Ravadits Imre
Dr. Sasvári Gabriella
Dr. Somfai Éva
Dr. Sorosi Anna Bernadett
Dr. Sorosi Gyula
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Stadler Johanna
Dr. Svingor Ádám
Dr. Szamosi Katalin
Dr. Szecskay András
Szentpéteri Ádám
Szentpéteri Zsolt
Szepesné Sámson Ildikó
Dr. Szigeti Éva
Szilágyi László János
Dr. Tálas K. József
Tepfenhárt Dóra
Dr. Török Ferenc
Dr. Vass László Ádám
Dr. Vida Sándor

Titkár:
Dr. Cserháti-Füzesi Krisztina