A testület tagjainak névsora

Elnök:
Hajdú Judit

Elnökség:
Dr. Bacher Gusztáv
Dr. Baticz Csaba
Dr. Gonda Imre
Dr. Kereszty Marcell
Dr. Kovári Zoltán
Dr. Ujhelyi Dávid

Tagok:
Almási Gyula
Dr. Andréka Tamás
Dr. Antallfy-Zsíros András
Bándy Tamásné
Dr. Berki Ádám
Dr. Braun Gábor
Buzásné Nagy Zsuzsanna
Dr. Cserháti-Füzesi Krisztina
Dr. Cserny András
Farkas Szabolcs
Földvári Edit
Frankné dr. Machytka Daisy
Gláser Tamás
Goitein Miklós
Dr. Greiner István
Gyetvainé Virág Dóra
Dr. György Ádám
Dr. György András
Dr. Halász Bálint
Dr. Harangozó Gábor
Jámbor Eszter
Dr. Kacsuk Zsófia
Dr. Karsay Enikő
Dr. Kiss Gabriella
Dr. Kormos Bernadett
Dr. Kovács Eszter
Dr. Kovács Rita
Dr. Köteles Zoltán
Kürtös József
Dr. Lábody Péter
Dr. Lantos Judit
Lantos Mihály
Dr. László Áron Márk
Dr. Lendvai Zsófia
Lengyel Zsolt
Dr. Lukácsi Péter
Dr. Łuszcz Viktor
Mák András
Mármarosi Tamásné
Dr. Mikló Katalin
Dr. Mikófalvi Gábor
Dr. Millisits Endre
Molnár Imre
Dr. Molnár István
Dr. Morovján György
Dr. Németh Gábor
Parragi Tamás
Dr. Pethő Árpád
Prohászkáné Németh Ildikó
Ravadits Imre
Dr. Sorosi Anna Bernadett
Dr. Sorosi Gyula
Dr. Sóvári Miklós
Dr. Stadler Johanna
Dr. Svingor Ádám
Dr. Szakács Lilla Fanni
Dr. Szamosi Katalin
Dr. Szecskay András
Dr. Szentirmay Éva
Szentpéteri Zsolt
Szép Erika
Szepesné Sámson Ildikó
Dr. Szigeti Éva
Dr. Tálas K. József
Tepfenhárt Dóra
Dr. Török Ferenc
Dr. Vida Sándor
Dr. Zábori Zoltán

Titkár:
Dr. Cserháti-Füzesi Krisztina