Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

 

A tudományos-technikai fejlődés üteme, a nemzetközi és különösen az európai közösségi szintű jogközelítési követelmények nagy kihívást jelentenek a szellemi tulajdonjogok szabályozására. Ugyanakkor a bírósági jogalkalmazás során a már rendelkezésre álló jogszabályok segítségével kell a konkrét problémákat elbírálni, ítéletet hozni. Ebből adódóan szükségessé válik, hogy a bíró az ítélet meghozatalához olyan szakértői testületek véleményét kérje ki, amelyeknek egyes tagjai naprakész ismeretekkel rendelkeznek az adott szakterületen.

 

Feladatköre

Iparjogvédelmi jogvitás ügyben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok szakvéleményt kérhetnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testülettől (ISZT).
Iparjogvédelmi jogvitás ügynek minősül
a) a szabadalmi oltalom, a növényfajta-oltalom, a használati mintaoltalom, a formatervezésiminta-oltalom, a topográfiaoltalom, a védjegyoltalom és a földrajzi árujelzők oltalma;
b) a Polgári Törvénykönyv által védett és külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokat megillető védelem;
c) a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik (know-how) tekintetében megillető védelem, valamint
d) az a)-c) pontokban említett szellemi alkotások, ismeretek és tapasztalatok tekintetében a tisztességtelen versennyel és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával szemben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseiben biztosított védelem alapján fennálló jogok érvényesítésével összefüggő bármely jogvita.

Az ISZT felkérésre peren kívül is adhat - megbízás alapján - szakvéleményt iparjogvédelmi kérdésben. Iparjogvédelmi kérdésnek minősül a fenti felsorolásban szereplő jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérdés.

Az ISZT szakértői véleményt ad továbbá a titokban tartott találmány szabadalmazhatóságával, valamint a szolgálati vagy az alkalmazotti találmány feltalálóját megillető díjazással kapcsolatos ügyben is.

Felelős személyek:

Hajdú Judit (elnök)

Dr. Cserháti-Füzesi Krisztina (titkár)
Tel: (1) 474 5921
Fax: (1) 474 5936
E-mail: iszt [169] hipo [961] gov [961] hu

Huszár Edina (koordinátor)
Tel: (1) 474 5768
Fax: (1) 474 5936
E-mail: iszt [169] hipo [961] gov [961] hu

 

Jogszabályi háttér

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

 

Elérhetősége, további információ

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.,1374 Budapest, Pf. 552