1997

Jedlik Ányos-díjasok névsora 1997-ben

 

DR. HERMECZ ISTVÁN
DR. LONTAI ENDRE
DR. PUSZTAI GYULA
SZABÓ ZOLTÁN
DR. TAJNAFŐI JÓZSEF
Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

DR. HERMECZ ISTVÁN

a CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt. Kémiai Kutatási Osztályának vezetője, c. egyetemi tanár

A magyar gyógyszerkutatás legjobb hagyományait folytató három évtizedes, kimagasló kutatói munkássága keretében nagyszámú - szabadalommal védett - találmány megalkotásában vett részt. Feltalálói tevékenységének főbb területei: a biológiailag aktív heterociklusos vegyületek szintézise, reaktivitásuk és konformációs viszonyaik tanulmányozása, az antibakteriális kinolonkarbonsavak új előállításának kidolgozása, valamint a gyógyszerek hatását befolyásoló fiziko-kémiai paraméterek meghatározása. Könyvei, publikációi és tudományos közéleti tevékenysége az ipari kutatás meghatározó személyiségévé avatták.

 

 

DR. LONTAI ENDRE

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke

Hosszú évek óta a magyar iparjogvédelem tudományos művelésének és a jogi felsőoktatásban való tudatosításának meghatározó személyisége. Színvonalas szakirodalmi munkásságával - számos tanulmány, tankönyv és monográfia szerzőjeként - jelentősen hozzájárult az iparjogvédelmi kultúra terjesztéséhez. A szellemi tulajdon körében működő, nagy hagyományú szakmai társadalmi szervezet vezetőjeként bel- és külföldön egyaránt elismerést és tekintélyt érdemelt ki.

 

 

DR. PUSZTAI GYULA

az Országos Találmányi Hivatal volt elnöke, a Magyar Védjegy Egyesület elnöke

Több évtizedes szakmai munkásságával a magyar iparjogvédelem törvényi szabályozásának és nemzetközi elismertetésének kiemelkedő személyisége. A magyar iparjogvédelmi hatóság vezetőjeként - 1979-1989 között - a korszerű szabadalomengedélyezési szerepkör kialakítása mellett a műszaki innovációt támogató iparjogvédelmi szolgáltatási tevékenység kezdeményezője. A magyar védjegykultúra szakmai egyesületi eszközökkel való fejlesztésének szellemi irányítója, fáradhatatlan, nemzetközi tekintélyű vezetője.

 

 

SZABÓ ZOLTÁN

szabadalmi ügyvivő, a Gödölle, Kékes, Mészáros &Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda tagja

Negyedszázadot átívelő szakmai pályafutását az iparjogvédelmi ügyfél-képviseleti hivatás kiemelkedő színvonalú gyakorlása jellemzi. Alapos mérnöki műveltsége, széles körű iparjogvédelmi tudása és tapasztalata a találmányok sorát segíti a jogvédelemhez és az üzleti érvényesüléshez itthon és külföldön; empátiával és kollegialitással végzett munkássága a feltalálók és a szakmai körök általános megbecsülését élvezi. Az iparjogvédelem társadalmi elismertségének növeléséhez jelentős szakmai rendezvények szervezésével járult hozzá.

 

 

DR. TAJNAFŐI JÓZSEF

egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszékének volt vezetője, korábbi tudományos rektorhelyettes

A magyar gépészmérnökképzés meghatározó személyisége, iskolateremtő konstruktőr, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottságainak volt elnöke, illetve tagja. Olyan összetett gépek és automatikus rendszerek tervezője és feltalálója, mint a háromorsós megmunkáló központ, az automata tokmányok, a szerszámcserélő manipulátorok, a cikloidfelület megmunkáló gépek. A sokfokozatú hajtóművek, a bonyolult felületű kinematikai elemek, valamint a szerszámgépek, robotok morfológiai vizsgálata területén folytatott munkássága is kiemelkedő jelentőségű.

 

Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

GLATZ FERENC
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

 

 

VÁRSZEGI ASZTRIK
pannonhalmi főapát