Hogyan védjem az ötletemet?

Pusztán egy ötlet nem oltalmazható. Az ötlet kidolgozása, annak megvalósítása esetén (pl. találmány kidolgozása, novella megírása, logó megalkotása stb.) alkalmas lehet arra, hogy szerzői jogi védelemben vagy iparjogvédelmi oltalomban (pl. szabadalom, használatiminta-oltalom, dizájn-oltalom vagy védjegyoltalom), esetleg üzleti titokként vagy know-how-ként jogi védelemben részesüljön.

Amennyiben ötlete egyéni, eredeti jellegű alkotásban (pl. regény, szoftver, zenemű) ölt testet, úgy a szerzői jogi védelem automatikusan, a mű létrejöttével keletkezik. Nincs tehát szükség az iparjogvédelem területén ismert hatósági eljárásra, azaz a jogi védelem keletkezésének nem feltétele, hogy a művet valahová bejelentsék, vagy bárhol nyilvántartásba vegyék.

Ha ötletét találmány, dizájn vagy védjegy formájában valósítja meg, úgy arra bejelentés benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként szerezhet iparjogvédelmi oltalmat.

Az üzleti titkot és a know-how-t a polgári jog eszközrendszere védi.