Hamisításellen.hu

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) komoly szerepet vállal a hamisítás elleni küzdelem minél hatékonyabbá tételében. Korábban az SZTNH égisze alatt működött a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT), amelynek megszűnését követően az SzTNH jogérvényesítésért felelős szervezeti egységén keresztül maga járul hozzá a szellemi tulajdonjogokkal oltalmazott jogosultak védelméhez, a szellemitulajdon-jogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében. Célunk, hogy a HENT örökségét tovább vigyük, ennek keretében az SZTNH  a hamisítás elleni küzdelmet érintő kérdésekben javaslattevő, véleményező, illetve tanácsadói feladatokat is ellássa, valamint  a szellemi tulajdonnal összefüggő feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervek, illetve a szellemi tulajdon védelmével érintett társadalmi és gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselőit összefogja. Az SZTNH a hamisítás ellen folytatott küzdelem jegyében célzott lépéseket kezdeményez és tesz a szellemitulajdon-jogok megsértésének visszaszorítása érdekében.

Célunk, hogy kezdeményezései a szellemitulajdon-jogok védelmének megerősítése révén előmozdítsák az innovációt és növeljék a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - versenyképességét. A jogérvényesítés hatékonyabbá válásával a feketegazdaság aránya csökkenhet, ami együtt jár a foglalkoztatás kifehérítésével, a hamisításból származó illegális jövedelmek bűncselekményekbe való visszaforgatásának megakadályozásával. A jogérvényesítés erősödése biztosíthatja a fogyasztók fokozottabb védelmét, s így elősegíti, hogy a fogyasztók egészségét és testi épségét is veszélyeztető hamis termékek kiszoruljanak a piacról.