I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az I.1. pontban meghatározott adatai

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, mint a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányzati főhivatalnak a szakmai tevékenysége tekintetében felettes, illetve felügyeleti szerve nincs.

Az SZTNH hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azok megváltoztatása érdekében a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni.

Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult, amelynek elérhetőségi adatai megtalálhatók az alábbi oldalon: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint központi kormányzati igazgatási szerv irányító szerve: Magyarország Kormánya
(székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.).

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett a 2018. évi CXXV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel felügyeletet gyakorló miniszterkulturális és innovációs miniszter

A Kulturális és Innovációs Minisztérium elérhetőségei:
székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
postai címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
telefonszáma. 06 (1) 896 2203
honlapja: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat [169] kim [961] gov [961] hu
hivatali kapu: Kulturális és Innovációs Minisztérium; rövid név KIM
KRID:569685798

 

Archívum»