I.11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az I.1. pontban meghatározott adatai

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányzati főhivatalnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs. Az SZTNH hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azonban azokkal szemben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni. Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult, amelynek elérhetőségi adatai megtalálhatók az alábbi oldalon: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala irányító szerve: Magyarország Kormánya
(székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszterkulturális és innovációs miniszter

A Kulturális és Innovációs Minisztérium elérhetőségei:
székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
E-mail-cím, sajtó: sajto [169] kim [961] gov [961] hu

 

Archívum»