2004

Jedlik Ányos-díjasok névsora 2004-ben

 

Dr. Barkóczy József
Jalsovszky Györgyné dr.
Pollhamer Ernőné dr.
Sümeghy Pálné dr.
Dr. Zoltán István
Honoris causa Jedlik Ányos-díj

 

Dr. Barkóczy József

okl. vegyészmérnök, a kémiai tudomány kandidátusa, az EGIS Gyógyszergyár Rt. főosztályvezető-helyettese, ötvenet meghaladó, szabadalommal védett találmány feltalálója, illetve társfeltalálója.

Munkássága során az új vegyületek kutatásában, ismert vegyületek új polimorf módosulatainak kidolgozásában és a technológiák fejlesztésében kiemelkedő sikereket ért el.

 

 

Jalsovszky Györgyné dr.

okl. vegyész, ügyvéd, szabadalmi ügyvivőként széles szakmai területen, a kémia, a farmakológia, a gyógyszergyártás és a mikrobiológia témáiban képviseli magas színvonalon a feltalálók, szabadalmasok érdekeit, mind a jogszerzés, mind a jogérvényesítés során, a folyamatos jogszabályi változások közepette segíti a jogalkalmazás megújulását.

 

 

Pollhamer Ernőné dr.

agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének kutatója, a gabonafélék, elsősorban a búza nemesítésével, minőségének javításával, sütőipari feldolgozásával kapcsolatos tudományos tevékenysége, a korszerű táplálkozással kapcsolatos munkássága jelentős. Találmányaira eddig csaknem húsz szabadalmat kapott.

 

 

Sümeghy Pálné dr.

jogász, ügyvéd-jogtanácsos, a Magyar Szabadalmi Hivatal iparjogvédelmi szakmai főtanácsadója, az elmúlt másfél évtizedben meghatározó súllyal vett részt az iparjogvédelmi kodifikációban, jogfejlődésünk európai pályára állításában. Elismert közreműködője az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetében folyó sokoldalú együttműködésnek

 

 

Dr. Zoltán István

villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense, szabadalmi ügyvivő, precíziós áram-, feszültség- és impedanciaméréssel, önkalibráló, önkorrigáló mérőműszerekkel, mesterséges impedanciák megvalósítási lehetőségeivel foglalkozik. A kutatás-fejlesztés, gyártás és marketing területekre egyaránt nagy hangsúlyt helyez. Mintegy tíz szabadalom illetve szabadalmi bejelentés fűződik nevéhez.

 

 

Honoris causa Jedlik Ányos-díj

DR. KROÓ NORBERT

akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, kiemelkedő tudományos kutatói, tudományszervezői munkásságáért, feltalálói tevékenységéért, aki egyaránt kiemelkedően járult hozzá a tudomány fejlődéséhez valamint ahhoz, hogy Magyarország a tudomány- és technológiapolitikában az életünket átszövő tevékenységek közül elsőként vívott ki magának európai megbecsülést és elfogadottságot.

 

 

DR. BOGSCH ÁRPÁD

az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének ny. főigazgatója (2004. február 24-én, a genfi magyar külképviseleten vette át a díjat.)