Hogyan védjem a termékem megjelenését?

Az ipari, vagy kézműipari árucikk új és egyéni jellegű külső megjelenésére formatervezésiminta-oltalmat lehet igényelni.

Formatervezésiminta-oltalmat bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként szerezhet. Az oltalom adott földrajzi területre 5 évre szól. A mintaoltalom további 5-5 évre négy alkalommal megújítható.

Az iparjogvédelmi oltalom biztosítja a formatervezési minta kifejlesztője számára a minta hasznosításához való kizárólagos jogot. E kizárólagos hasznosítási jog nélkül a formatervezési ráfordítások nem térülnének meg, hiányozna az alkotók erkölcsi és anyagi elismerése, továbbá a fogyasztóknak a termék formája szerinti tájékozódása és vásárlói döntése is megnehezülne.