A magyar iparjogvédelem története

A magyar iparjogvédelem története

 

Irodalomjegyzék

 

Bittó Béla:
Szabadalmi intézményünk történeti előzményei; a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság kiadványa,
Budapest, 1943.

A magyar iparjogvédelem 75 éve (szerk.: Himer Zoltán és dr. Szilvássy Sándor);
Országos Találmányi Hivatal, Budapest, 1970.

Dr. Bendzsel Miklós - Dr. Jakabné Molnár Judit:
A magyar szabadalmi centenárium jelentősége a műszaki fejlődésben;
Iparjogvédelmi Szemle, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő melléklete, 101. évfolyam IV., 1996. augusztus, pp. 11-21.

Szarka Ernő:
Iparjogvédelem Magyarországon - 100 éves a Magyar Szabadalmi Hivatal;
Magyar Tudomány, 1996. évi 2. szám, pp. 207-227.

Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig, 1782-1848 (szerk.: Dr. Szála Erzsébet).
Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2002, Piliscsaba.

Iparjogvédelmi dokumentumok / összeáll: Benke Zsófia. - Budapest :
Magyar Szabadalmi Hivatal, 2003. - 280 p. + CD-ROM. -
ISBN 963 9157 28 7 kötött : 8316 Ft
Online változat

 

Magyar feltalálók és találmányaik