II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok elérhetők az alábbi oldalon: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/jogforrasok

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető közjogi szervezetszabályozó eszközök elérhetők az alábbi oldalon: https://www.sztnh.gov.hu/hu/kozjogi-szervezetszabalyozo-eszkozok

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapító okirata elérhető az alábbi oldalon: https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/az-sztnh-alapito-okirata

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  szervezeti és működési szabályzata elérhető az alábbi oldalon: https://www.sztnh.gov.hu/hu/sztnh/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kötelező alkalmazásáról az 1/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás rendelkezik, míg az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat külön dokumentumban érhető el.

Archívum