2021

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2021-ben

A 2021. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az Akadémia tudományos osztályainak képviselőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium döntése alapján Akadémiai—Szabadalmi Nívódíj elismerésben részesült:

Az Agrártudományok Osztálya javaslatára:

Dr. Mészáros Klára, PhD az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa
a fitotroni és szántóföldi körülmények között, valamint molekuláris markerek felhasználásával árpa fajtákon és dihaploid árpa populáción végzett klimatikus és biotikus adaptációval kapcsolatos tulajdonságok vizsgálatának eredményeiért, valamint a növény transzformációs és génszerkesztéssel összefüggő alapkutatási projektekben való aktív részvételéért.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat vehetett át a Kémiai Tudományok Osztálya javaslatára:

Dr. Bartha László, az MTA doktora, professor emeritus
kimagasló eredményeiért a szénhidrogénipari adalékok kutatása, valamint a műanyag – és gumihulladékok kémiai és mechanikai újrahasznosítása területén, továbbá ezek ipari méretekben történő alkalmazásának megvalósításában való többirányú, sikeres munkájáért.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat vehet át a Biológiai Tudományok Osztálya javaslatára:

Dr. Málnási-Csizmadia András, az MTA doktora
az izombiokémia területén végzett úttörő kutatásaiért, az MPH-220 gyógyszerjelölt kifejlesztéséért, valamint a gyógyszerkutatásban és gyógyszerfejlesztésben betöltött innovációs törekvéseiért.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat vehet át a Fizikai Tudományok Osztálya javaslatára:

Dr. Varga Dezső, PhD tudományos főmunkatárs
a nagyenergiás fizika területén folytatott munkájáért, kiemelvén a kozmikus müonokkal való roncsolásmentes képalkotási technika alkalmazási területén elért kimagasló eredményeiért, valamint a kutatóképzésben betöltött példamutató munkásságáért.