2019

Frankné Dr. Machytka Daisy

Dr. Huszthy Péter

Dr. Sasvári Gabriella

Sebő Gyula

Dr. Záray Gyula

 

Kisfilm az idei díjazottakról

 

Frankné Dr. Machytka Daisy, partner a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodánál. Vegyészmérnök, doktori fokozatot szerzett fizikai kémiából. Angliában folytatott posztgraduális tanulmányokat, Németországban, a Bonni Egyetemen poszt­doktori ösztöndíjasként dolgozott. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, az AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek. Több, mint ezer SZTNH előtti eljárásban szerepel képviselőként.

 

Dr. Huszthy Péter, az MTA Köztestületének tagja, a kémiai tudományok kandidátusa

A Buda­pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia Tanszék Csoport csoportvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a szerves kémián belül: könnyen depro­tonálható (savanyú protont tartalmazó) makrociklusok szintézise, molekuláris felismerő-képességük tanulmányozása és alkalmazása; optikailag aktív koronaéterek előállítása, enantiomer felismerő-képességük tanulmányozása, és alkalmazásuk enantioszelektív szenzor-és szelek­tor-molekulákként. 11 db magyar, illetve nemzetközi szabadalmi bejelentéséből 8 szabadalmi oltalomban részesült.

 

Dr. Sasvári Gabriella, ügyvéd, senior partner, elnökségi tag az SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Irodánál

Az Eötvös Loránd Tudomány­egyetem Állam-és Jogtudományi Karán végzett. 1980 és 1985 között az Országos Találmányi Hivatal - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogelőd­je - Védjegy osztályának munkatársa volt. 1985 óta az SBGK iroda tagja. Több nemzetközi egyesület tagja (ECTA, INTA, MARQUES), melyek szak­bizottságaiban aktív szerepet vállal. 1987 óta a MIE Védjegy és Minta Szakosztályának vezető elnöke volt.

 

Sebő Gyula, vállalkozó, feltaláló, a Julius-K9 márka alapítója

Saját fejlesztésű tépőzáras, feli­ratokkal felszerelhető kutyahámok gyártására és alapított vál­lalkozást. 51 hazai használatiminta-oltalommal, 16 hazai használatiminta-oltalmi bejelentéssel, 1 megadott hazai szabadalommal, 10 hazai szabadalmi bejelentéssel, 4 európai szabadalmi bejelentéssel, 1 nemzeti védjegyol­talommal és 2 nemzeti védjegybejelentéssel rendelkezik. A külföldi szabadalmak száma 10 fölött van. A cégét rend­kívül példamutató iparjogvédelmi tudatosság jellemzi.

 

Dr. Záray Gyula, a kémiai tudomány kandidátusa (MTA), a  kémiai tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

1990 óta dolgozik az ELTE TTK-n. 2004-ben megalapítója, azóta pedig elnöke a TTK-n működő Környezettudományi Kooperációs Kutató Köz­pontnak. 2006 óta a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program ÖKOPÓLUS programjának vezetője. Szintén 2006 óta alapítója és vezetője a „Chinese-Hungarian Joint Laboratory of Environmental Sciences and Health” nevű, projektorientált kutatólaboratóriumnak. Kutatási témái: környezetkémia, környezeti analitika, plazmaspektrosz­kópia.